Skärgårdsutveckling

Valdemarsviks kommun har tillsammans med Söderköping, Norrköping och Region Östergötland avsatt en särskild resurs som arbetar med utvecklingsfrågor i skärgården.