Landsbygdsutveckling

Det finns mängder av olika typer samråd och samarbeten för landsbygdsutveckling i Östergötland och omkringliggande län. Det finns därtill mängder av små eller stora stöd att söka för utvecklingsprojekt på landsbygden och i skärgården.

Vanligtvis utlyser Länsstyrelsen eller Regionen i Östergötland när eller det finns stöd att söka. Hör gärna av dig till näringslivsutvecklaren eller skärgårdsutvecklaren på kommunen för hjälp och vägledning!

Nedan finns några exempel på stöd för landsbygdsutveckling.

LEADER Kustlandet

Kustlandet är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Föreningen driver bland annat ett Leaderområde som utgör en del av lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet. Utvecklingsarbetet sker i projektform, antingen i egen regi eller genom medfinansiering av projektansökningar.

Föreningen Kustlandet är ett samarbete mellan områdets ideella sektor, näringsliv och kommuner med syfte att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Kustlandet anser att brukande och bevarande går hand i hand, att denna balansgång utgör grunden för landsbygdens fortlevnad och välstånd.

Bygdepeng – läs mer här.