EU-projekt: Sophantering på öar – IORS

Valdemarsviks kommun har drivit ett pilotprojekt (Innovativ och Rationell Sophantering i skärgård: IORS) för att fram och testa ett nytt sätt att hantera sopor på öar utan fast vägförbindelse.

Pilotprojektet pågick 2019 fram till och med 2021. Syftet med projektet var att modernisera och miljöanpassa sophanteringen för öar utan fast vägförbindelse, stärka det lokala näringslivet samt bidra till en levande skärgård. Det ska bidra till en ren och levande skärgård och gynnar lokal ekonomi.

Det befintliga sophanteringssystemet innebar manuella lyft och låg återvinningsgrad. Med det nya systemet kan soporna hämtas med kran från båt och alla fraktioner sorteras upp (dvs tidningar, papper, plast, metall, färgat och ofärgat glas samt restavfall inklusive matavfall i gröna påsen).

Återvinningsstationen har placerats på en specialbyggd flytbrygga norr om gästhamnen på Harstena, lätt åtkomlig från land via gästbryggan och från vatten. Denna ”Flytbryggelösning” och dess sophanteringslösning samt logistiken är helt nya och testades för första gången genom detta pilotprojekt.

Stationen finns på Harstena och har varit i drift sedan sommaren 2020, till en början med begränsad funktion för att säkerställa lösningen successivt.

Om projektet

Projektet är ett Leader Kustlandet-projekt, och är på totalt 2 104 000 kr, varav 600 000 kr är kommunal medfinansiering.

Efter projektet kommer förhoppningsvis andra öar runt om i Östersjön kunna sköta sophanteringen på liknande sätt, med erfarenhet och framtagna lösningar från IORS.

Samarbetspartners

Privata aktörer:

  • Aqua Floating Group
  • Förpacknings- och Tidningsinsamlingen AB (FTI)
  • Gryts Båtbryggeri
  • Harstena Samfällighetsförening
  • Royal Marine AB
  • San Sac AB

 
Offentliga aktörer:

  • Söderköpings kommun
  • Valdemarsviks kommun
  • Västerviks kommun
Kustlandet logga