Bredband landsbygd

Telia planerade i starten att via sitt dotterbolag Zitus bygga fiber inom fem områden i Valdemarsviks kommun. Vid årsskiftet 2018-2019 var tre av dessa områden i en slutfas i utbyggnaden. Ett fjärde område uppstartas under våren 2020.

Tätorterna Valdemarsvik, Gusum, Ringarum och Gryt är utbyggda. Resterande områden granskades under 2019 för att se hur bredbandsutbyggnad skulle kunna möjliggöras. I vissa geografiska områden har Telia bedömt att det inte finns ekonomiska förutsättningar för en fiberutbyggnad. Därför har Telia tagit fram en stabil och säker uppkoppling via mobilnätet som alternativ till fiber vilket kommer erbjudas i flera landsbygdsområden (men inte överallt). Med Fast bredband via mobilnätet får kunden nätet säkrat på sin adress och Telia monterar en
stark mobilmottagare på fastigheten. Det garanterar en hastighet på minst 30 Mbit/s. Här kan du läsa mer om Fast bredband via mobilnätet (FWA).

Är du intresserad av bredband? Lämna din intresseanmälan via http://www.fibertillalla.se eller ring 020-11 85 00 eller 020-40 24 00

Du kan också skicka e-post till: oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

Fiberområde Gusum

I Gusums tätort och landsbygdsområde Sydvästra Gusum har utbyggnad skett/sker och intressenter kan göra beställning för inkoppling. Fastighetsägare inom området kan anmäla sitt intresse via följande länk: http://www.fibertillalla.se

.

Fiberområde Ringarum

Stora delar av Ringarum med omnejd har utbyggt bredbandsnät och det är möjligt att beställa koppling till fastighet. Fastighetsägare inom området kan anmäla sitt intresse via följande: https://www.fibertillalla.se/ eller via e-post:  oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

Fiberområde Gryt

I Gryts tätort, på Snäckevarp och i Fyrudden finns fiber tillgängligt för beställning till fastighet. https://www.fibertillalla.se/ eller via e-post:  oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

.
2020-06-04

I vissa geografiska områden har Telia bedömt att det inte finns ekonomiska förutsättningar för en fiberutbyggnad. Därför har Telia tagit fram en stabil och säker uppkoppling via mobilnätet som alternativ till fiber vilket kommer erbjudas i flera landsbygdsområden (men inte överallt). Med Fast bredband via mobilnätet får kunden nätet säkrat på sin adress och Telia monterar en
stark mobilmottagare på fastigheten. Det garanterar en hastighet på minst 30 Mbit/s. Här kan du läsa mer om Fast bredband via mobilnätet (FWA).

2020-04-27
Telia har bekräftat att utbyggnad kommer starta i Gryts landsbygdsområde 2020. Telia meddelar dock att de inte kommer kunna bygga till alla som tecknat avtal. De meddelar vilka områden som omfattas under v.17-18 2020. Telia/Zitius kommer även meddela dem som inte kommer omfattas av fiberutbyggnaden. För att täcka de som inte omfattas i denna utbyggnaden utvärderar man idag en annan teknik, FWA (fixed wireless access) och återkommer till intressenter när man har utvärderat en sådan lösning/erbjudande.
.
2019-12-11
Vid avstämningsmöte 11/12 meddelar Telia att utbyggnad kommer ske i Gryts landsbygdsområde 2020. Telia meddelar även att de inte kommer kunna bygga till alla som tecknat avtal. De meddelar dock inte vilka områden som omfattas. Kommunen avvaktar denna information och delar den så snart den kommit oss tillhanda. Kommunen har även bett Telia presentera byggkostnaden för de områden de inte når i projektet för att kommunen ska kunna ta ställning till om samfinansiering kan ske för att nå alla intressenter i området. Mer information publiceras så snart den når oss!
.
2019-07-03
Valdemarsviks kommun har vid flertalet tillfällen under våren sökt återkoppling från Telia och Zitius angående den planerade bredbandsutbyggnaden i Gryts landsbygdsområde.
Vecka 27 nåddes vi av följande meddelande:
“Tyvärr har vi fått göra ett omtag i vissa projekt baserat på komplexitet och möjlighet att leverera enligt den plan vi satt upp. Vi jobbar hårt på lösningar för att kunna kopplat upp Gryt och kommer att jobba hårt även under sommaren och semestrar för att få en fungerande plan på plats.”
Den ursprungliga planen var att Valdemarsviks kommun skulle bli inviterade till uppstartsmöte för utbyggnaden i april. Projektet är fördröjt och med tanke på meddelandet ovan kommer inte uppstartsmöte ske förrän efter sommaren.
.

I november 2018 beviljade Länsstyrelsen projektstöd och att bredbandsutbyggnad kan ske i Gryts landsbygdsområde. Zitius har handlat upp en entreprenör för utbyggnaden. Projektering av byggnationen ska ske. Byggnationen planeras i samråd mellan entreprenör och Telia/Zitius. Markägare kommer att kontaktas och avtal ska skrivas med dessa. Bredbandsbyggnationen i området beräknas ta ca 12-18 månader. De hushåll som inte skrivit avtal rekommenderas att göra det nu genom att kontakta Telia/Zitius: oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com eller Telia/Zitius kundtjänst: 020-40 24 00.  Genom dessa kanaler kan ni även ställa frågor.

Fiberområde Skeppsgården & Tryserum

I området Kaggebo har utbyggnad skett.

Anslutningsgraden i området i övrigt har varit för lågt för att fiber utbyggnad ska kunna ske. Därför har Telia tagit fram en stabil och säker uppkoppling via mobilnätet som alternativ till fiber vilket kommer erbjudas i flera landsbygdsområden (men inte överallt). Med Fast bredband via mobilnätet får kunden nätet säkrat på sin adress och Telia monterar en
stark mobilmottagare på fastigheten. Det garanterar en hastighet på minst 30 Mbit/s. Här kan du läsa mer om Fast bredband via mobilnätet (FWA).

Är du intresserad av bredband? Lämna din intresseanmälan via http://www.fibertillalla.se eller ring 020-11 85 00 eller 020-40 24 00