Telestationer

Basen för en fortsatt digitalisering är att det finns en infrastruktur som möjliggör en snabb, robust och säker uppkoppling. Telia genomför därför en övergång från kopparbaserade tjänster till tjänster baserade på främst fiber- och mobilnät. Nedan följer information från Telia angående nedläggningen av Telias telestationer.

Telia informerar:

Genom att tidigt informera om planerade förändringar i våra nät vill vi underlätta för kommuner, regioner, operatörer, hushåll och företag att hitta nya moderna lösningar.

Eftersom tjänster över fiber- och mobilnät erbjuds av en mängd olika aktörer är det den samlade marknaden som kommer att erbjuda alternativen till kopparnätet. I de fall en kund inte erbjuds en ny lösning av sin nuvarande operatör kommer Telia säkerställa att kunden får möjlighet till information om de alternativ som finns tillgängliga på marknaden. Detta sker bland annat via en operatörsneutral kundtjänst dit kunder kan vända sig för att få hjä̈lp att hitta de alternativ som passar deras behov bäst.

Den operatörsneutrala kundtjänsten, Telekomguiden, har följande kontaktuppgifter: Telefon: 010 -130 79 00, Mejl: info@telekomguiden.se  Hemsida: www.telekomguiden.se

Telia kommer att ha särskilda erbjudanden för de kunder som berörs av förändringen. Våra lösningar via mobilnätet har en kraftfull inbyggd antenn som fångar upp även svaga mobilsignaler vilket gör att det går att ringa eller surfa även på ställen där mobiltelefoner vanligtvis inte fungerar. Vid behov erbjuds dessutom en yttre antenn samt installationshjälp. På www.telia.se/framtidensnat  och i bifogad fil finns mer information om Telias ersättningserbjudanden.

Telias särskilda kundtjänster:

  • Konsument: 020-34 12 40
  • Företag: 020-30 50 50

Ansöka om stöd hos PTS

I det fall ett hushåll eller företag bedömer att ingen leverantör på marknaden kan leverera telefoni eller Internet till dess bostad/verksamhetsställe kan man vända sig till PTS för att ansöka om stöd. Läs mer på: https://www.pts.se/sv/privat/internet/bredband/pts-atgarder-for-att-ge-hushall-och-foretag-tillgang-till-grundlaggande-internetuppkoppling-och-telefoni/

Eventuella frågor kring trygghetslarm riktas till Telia Accesscenter på e-post: access-center@teliasonera.com

Vid frågor från media hänvisas till Telias presstjänst: 0771-77 58 30