Bredband landsbygd

Telia har via sitt dotterbolag Zitus byggt fiber inom flera områden i Valdemarsviks kommun. Tätorterna Valdemarsvik, Gusum, Ringarum och Gryt är utbyggda. I vissa områden har Telia bedömt att det inte finns ekonomiska förutsättningar för en fiberutbyggnad. Därför har Telia tagit fram en stabil och säker uppkoppling via mobilnätet som alternativ till fiber.

Med Fast bredband via mobilnätet får kunden nätet säkrat på sin adress och Telia monterar en
stark mobilmottagare på fastigheten. Det garanterar en hastighet på minst 30 Mbit/s. Här kan du läsa mer om Fast bredband via mobilnätet (FWA).

Är du intresserad av bredband? Lämna din intresseanmälan via http://www.fibertillalla.se eller ring 020-11 85 00 eller 020-40 24 00

Du kan också skicka e-post till: oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

Fiberområde Gusum

I Gusums tätort och landsbygdsområde Sydvästra Gusum har utbyggnad skett/sker och intressenter kan göra beställning för inkoppling. Fastighetsägare inom området kan anmäla sitt intresse via följande länk: http://www.fibertillalla.se

Fiberområde Ringarum

Stora delar av Ringarum med omnejd har utbyggt bredbandsnät och det är möjligt att beställa koppling till fastighet. Fastighetsägare inom området kan anmäla sitt intresse via följande: https://www.fibertillalla.se/ eller via e-post:  oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

Fiberområde Gryt

I Gryts tätort, på Snäckevarp och i Fyrudden finns fiber tillgängligt för beställning till fastighet. https://www.fibertillalla.se/ eller via e-post:  oppenfiber-landsbygd@teliacompany.com

Fiberområde Skeppsgården & Tryserum

I området Kaggebo har utbyggnad skett.

Anslutningsgraden i området i övrigt har varit för lågt för att fiber utbyggnad ska kunna ske. Därför har Telia tagit fram en stabil och säker uppkoppling via mobilnätet som alternativ till fiber vilket kommer erbjudas i flera landsbygdsområden (men inte överallt). Med Fast bredband via mobilnätet får kunden nätet säkrat på sin adress och Telia monterar en
stark mobilmottagare på fastigheten. Det garanterar en hastighet på minst 30 Mbit/s. Här kan du läsa mer om Fast bredband via mobilnätet (FWA).

Är du intresserad av bredband? Lämna din intresseanmälan via http://www.fibertillalla.se eller ring 020-11 85 00 eller 020-40 24 00