Mobil

Olika aktörer har ansökt om bygglov för nya master för att förbättra täckningen i kommunens alla delar:

  • Ekön (Gryts Prästgård 1:1) – beviljad 2018, överklagad. Startbesked 2020.
  • Kättilö – beviljad, startbesked 13/11 2020
  • Lilla Kalvö – beviljad, december 2018
  • Fastebo – beviljad 2018
  • Eriksberg – beviljad 2018