Livsmedelskontroll

Livsmedelskontrollens främsta mål är att bevaka att konsumenter har tillgång till livsmedel av bra kvalitet och att de skyddas mot livsmedel som kan vara otjänliga, smittförande eller på annat sätt skadliga samt mot förfalskningar eller fusk av olika slag.

I Valdemarsvik kontrollerar vi över 150 livsmedelsverksamheter. De verksamheter som kontrolleras är bland annat restauranger, gatukök, butiker, förskolor, skolor och andra företag som hanterar livsmedel.