Transportstöd

Transportstödet ger ekonomisk kompensation till verksamhetsutövare i skärgården för kostnader i samband med vattenburen transport av gods. Stödet är en samfinansiering mellan Region Östergötland och Valdemarsviks, Söderköpings och Norrköpings kommuner. 

Villkor för att kunna få stöd
Företaget som ansöker om stöd ska ha sin huvudsakliga verksamhet förlagd till skärgården, på öar utan fast landförbindelse. Transporten ska utföras av en externt anlitad transportör, det vill säga en köpt tjänst. Transporten ska antingen ske i samband med en investering, eller vara nödvändig för företagets ordinarie verksamhet. Exempelvis omfattas transport av tunga och skrymmande material såsom maskiner, insatsvaror eller annan utrustning, men även transporter i samband med försäljning av produkter. Det går även att söka stöd för egen båttransport som är förenad med djurhållning, där timersättning utgår. Förutsättningen då är att timersättningen inte redan ersatts via annat stödprogram, t.ex. via Jordbruksverket.

Vilka transporter går det inte att söka stöd för
Det går inte att söka stöd för köpt transport av oförädlad fisk och oförädlat virke (såsom timmer, massaved, rundvirke eller oförädlade skogsprodukter). Det går heller inte att söka ersättning för transporter av gods med egen färja/båt.

Ersättningsnivå
Maximal ersättning är 50 procent av transportkostnaden (exklusive moms). Vid djurtransporter med egen båt/färja utgår ersättning med 150 kronor/timme. Maximal ersättning per företag och år är 20 000 kronor.