Skärgårdsrådet

Skärgårdsrådet är en sammanslutning av kommuner, länsstyrelser och regionförbund. Skärgårdsrådet arbetar för en levande och hållbar skärgård, där målet är en ”levande skärgård” med en yrkesverksam och åretruntboende befolkning. Rådets arbete är fokuserat på sysselsättning, service, natur och kultur, samt bostäder.