Tomter på Borg – Valdemarsvik

Havsnära tomter med gångavstånd till centrum

Ett antal attraktiva småhustomter med närhet till både havet och till Valdemarsviks centrum. Området ligger alldeles intill Valdemarsviken i ett attraktivt naturskönt område med äldre vackra hus och gårdar. Nere vid vattnet finns en småbåtshamn och bakom området finns ”svampskogen”.

I området Borg finns flera tomter

Nr Fastighet Adress Storlek Pris (SEK)* Status
1 Valdemarsvik 4:132 Lundbergs väg 30 1 106 m2 400 000 SÅLD
2 Valdemarsvik 4:134 Lundbergs väg 26 1 301 m2 400 000 SÅLD
3 Valdemarsvik 4:136 Lundbergs väg 22 1 289 m2 350 000 SÅLD
4 Valdemarsvik 4:138 Lundbergs väg 18 1 540 m2 250 000 SÅLD
5 Valdemarsvik 4:141 Lundbergs väg 6 1 014 m2 250 000 SÅLD
6 Valdemarsvik 4:142 Lundbergs väg 4 1 245 m2 250 000 SÅLD
7 Valdemarsvik 4:143 Lundbergs väg 2 1 244 m2 250 000 SÅLD
8 Valdemarsvik 4:144 G:a Grytsvägen 9 1 386 m2 250 000 SÅLD
9 Valdemarsvik 4:145 Lundbergs väg 8 1 354 m2 250 000 SÅLD
10 Valdemarsvik 4:146 Lundbergs väg 10 1 071 m2 250 000 SÅLD
11 Valdemarsvik 4:147 Lundbergs väg 12 1 772 m2 280 000 SÅLD

*) Anläggningsavgift enligt taxa för vatten och avlopp tillkommer per tomt, f.n. med ca 70 000 kronor inkl moms. Avgiften påverkas av storlek på tomt- och byggnad