Upphandlingar

När upphandlande myndigheter, såsom kommunen, gör inköp måste de följa vissa bestämmelser för att på bästa sätt ta tillvara konkurrensen på marknaden och hushålla med skattemedlen. Detta framgår i lagen om offentlig upphandling.

Offentlig upphandling finns till för att ta tillvara på en rad samhällsintressen:

  • främja kostnadseffektivt användande av skattemedel
  • främja fri rörlighet inom EU
  • undanröja ageranden som begränsar konkurrens
  • underlätta för företag att göra affärer med offentlig sektor
  • se till att det företag som säljer de efterfrågade varorna, tjänsterna eller entreprenaderna till de mest förmånliga villkoren vinner.

Med det sagt – vi vill och önskar att lokala företag skickar in anbud när kommunen upphandlar varor och tjänster!