Lagen om bostadsanpassning

Enligt lagen om bostadsanpassning kan personer med funktionshinder få bidrag till vissa åtgärder som behövs för att anpassa bostaden så den fungerar ändamålsenligt.

Ansökan gör du via våra e-tjänster. Länk till Bostadsanpassningsbidrag hittar du i rutan med länkar till våra e-tjänster på denna sida.

För att få bidrag måste en arbetsterapeut, sjukgymnast eller läkare skriva intyg angående funktionsnedsättning, problem och åtgärdsförslag. Vid behov av bostadsanpassning kontakta någon av ovanstående yrkeskategorier.