Att arbeta i Valdemarsviks kommun

Valdemarsviks kommun är och vill vara en attraktiv arbetsplats där medarbetarna trivs och har möjligheter till utveckling.

Vi är stolta över att ha en vision som är väl förankrad och som sätter sin prägel på allt arbete i kommunen. Utifrån visionen har vi formulerat fyra ledstjärnor som beskriver hur vi vill vara en attraktiv arbetsplats för dig – idag och i framtiden! Du kan läsa mer om våra ledstjärnor under rubriken Dokument på denna sida.

Möjligheter till utveckling

Vårt arbete med kompetensförsörjning syftar till att Valdemarsviks kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare som möter framtidens utmaningar. I dagsläget arbetar kommunen med flera parallella insatser som till exempel inkludering, medarbetar- och ledarskap, arbetsmiljö och hälsa. Vi vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv som gör att de trivs, mår bra och känner sig delaktiga.

Vi vet att engagerade medarbetare som får ta ansvar på jobbet kommer bättre till sin rätt och bidrar mer till verksamhetens utveckling. Dialogen med alla medarbetare är viktig. Det är du som medarbetare och din chef som tillsammans skapar utveckling – både för dig och för verksamheten.

Välkommen till oss!

Verksamheter med bredd