Studentmedarbetare

Genom ett studentmedarbetarskap kan du exempelvis få en inblick i hur det är att jobba hos oss, kan omsätta teori till praktik samtidigt som du kan bidra med nya perspektiv, kunskaper och kompetenser som kan göra vår verksamhet ännu bättre.

Som studentmedarbetare får du, genom att omsätta teori till praktik, chans att bygga upp ett nätverk inom din yrkeskategori samtidigt som du får erfarenhet inom det du utbildar dig till. I Valdemarsviks kommun satsar vi på studentmedarbetarskap för att underlätta övergången från studier till arbete för dig som student och för att skapa möjligheter för dig att prova på kommunalt arbete. Genom att arbeta vid sidan av dina studier kan du som student få en inblick i hur det är att jobba på Valdemarsviks kommun samtidigt som vi får nya kunskaper och idéer som kan bidra till att vår verksamhet blir ännu bättre.

Dina arbetsuppgifter ska grundas i ett identifierat uppdrag utifrån verksamhetens behov och du kommer att stöttas av en utsedd handledare under arbetets gång. Arbetstiderna är flexibla för att arbetet ska kunna anpassas efter dina studier.

Som studentmedarbetare anställs du enligt ett regionalt studentmedarbetaravtal vilket innebär att du, vid sidan av sina studier, arbetar cirka 20 – 25 procent under ditt sista studieår.

Studentmedarbetare är ett samarbete mellan flera kommuner och kommunala bolag i Östergötland och Linköpings Universitet.

För att ansöka till våra studentmedarbetartjänster behöver du ha påbörjat eller ska påbörja ditt sista utbildningsår på din universitetsutbildning. Du ansöker genom att skicka in CV och ansökan via annonsen på tjänsten som du är intresserad av.

Sökbara studentmedarbetaruppdrag

Nu söker vi två studentmedarbetare från socionomprogrammet.
Här finns information om uppdraget och möjlighet att skicka in din ansökan.