Här finns lediga jobb!

Kanslisamordnare

Är du nyutexaminerad eller har några års erfarenhet av likande roll i offentlig sektor? Då är du välkommen att söka vår lediga tjänst som kanslisamordnare!

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att bidra i det kontinuerliga arbetet med att utveckla och samordna kommunens ärendehandläggning och nämndadministration.

Läs mer och ansök här.

Ekonom/Controller

Som ekonom hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att stödja sektor Stöd och omsorg och dess chefer i budgetering, resultatuppföljning, redovisning och prognostisering av verksamheterna. Du arbetar i team med de andra ekonomerna på ekonomikontoret men även nära verksamheterna och dess chefer där du också har en stödjande och utbildande roll. Du informerar i större och mindre grupper samt deltar vid stöd- och omsorgsutskottets sammanträden. I arbetsuppgifterna ingår också allmänna uppgifter som förekommer på en central ekonomiavdelning.

Läs mer och ansök här.

Socialchef

Vi rekryterar nu en socialchef tillika sektorchef inom Stöd och Omsorg som ges möjlighet att leda och utveckla verksamheten i nära samarbete med politik, tjänstepersoner och fackliga förtroendevalda.

Läs mer och ansök här.

Enhetschef inom äldreomsorgen

Som Enhetschef inom äldreomsorgen på Valdemarsviks Kommun kommer du vara personal-, budget- och verksamhetsansvarig för äldreomsorgen som ingår i sektorn Stöd och Omsorg. Du ansvarar för ca 30 medarbetare och hanterar bland annat vård -och omsorgsboende samt hemtjänst. Som enhetschef ansvarar du för att ge din personal rätt förutsättningar för att trivas, utvecklas och utföra sitt arbete med god kvalitet. I rollen ingår även att vara aktivt delaktig i förändringsprocesser, verksamhetsutveckling och förbättringsarbete.

Läs mer och ansök här.

Lärare i Fritidshem / Fritidspedagog

Publicerat den: 2023-09-15

Tjänsten består av två delar. Huvuddelen av tjänsten är på Vammarskolan årskurs 4-9 och innebär arbete med stödåtgärder riktat mot individuella elever eller en grupp av elever. Den andra delen av tjänsten är på Vammarskolans öppna fritidshem Fabriken som även är kommunens fritidsgård. Delen som är på Fabriken innebär inslag av arbete på kvällstid. Är du utbildad lärare i fritidshem så kan det i framtiden ingå undervisning i de ämnen du är behörig. Tjänsten kommer till viss del anpassas efter din kompetens.

Undersköterska till LSS Gruppbostad

Publicerat den: 2023-09-14

Gruppbostaden består av 5 lägenheter som är grupperade kring gemensamma utrymmen där service, stöd och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. Enheten är bemannad dygnet runt med särskild personal som arbetar natt. Gemensamhetslokalerna som ligger i direkt anslutning till lägenheterna skapar möjlighet till samvaro och aktiviteter. Arbetsgruppen består av ett bra gäng och du kommer med glädje välkomnas in i gruppen. I rollen utgår du från de boendes individuella behov och önskemål och ger stöd i det dagliga livet utifrån ett pedagogiskt förhållningssätt. Tillsammans med övriga härliga medarbetare arbetar du med målet att göra dagen meningsfull och innehållsrik utifrån brukarnas självbestämmande och delaktighet. Du stödjer och vägleder med bland annat personlig omvårdnad, måltider, fritidsaktiviteter, medicinhantering, städning, samhällskontakter och kommunikation. En viktig del i arbetet är att stimulera och motivera den boende till att utveckla sina förmågor och att skapa möjligheter till en aktiv och meningsfull fritid. I dina uppgifter ingår även att dokumentera och planera utifrån aktuella genomförandeplaner.

Undersköterska till hemtjänstens nattpatrull, vikariat

Publicerat den: 2023-09-14

Som medarbetare i hemtjänsten bidrar du till att skapa en trygg vardag för våra brukare. Med ett gott bemötande, hög servicegrad och professionalitet utför du biståndsbedömda insatser utifrån genomförandeplan. Rollen kräver ett stort eget ansvar och arbetsuppgifter som ingår är bland annat personlig omvårdnad samt social dokumentation. Sektor Stöd och omsorgs värdegrund består dels av fyra kärnvärden; Trygghet, Integritet, Självbestämmande och Frigöra individens resurser och dels av fem Alltid: Alltid skapa förutsättningar för en trygg tillvaro. Alltid bidra till att stärka individens tilltro till sin egen förmåga. Alltid möta varje människa där just hon befinner sig- vilja lyssna och vilja förstå. Alltid se tillgångar och resurser. Alltid uppmuntra största möjliga självbestämmande och delaktighet. Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra brukare och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att möta våra brukares behov. Du är mycket viktig i detta arbete.

Miljöarbetare på återvinningscentral

Publicerat den: 2023-09-14

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att guida våra besökare så att de enkelt kan sortera sitt avfall enligt avfallstrappan; det vill säga att avfallet, så långt som möjligt, ska återanvändas eller återvinnas. Du ska även sköta och underhålla anläggningen och säkerställa en säker miljö för kunder och kollegor som vistas på anläggningen. Du kommer att vara kommunens ansikte utåt gentemot besökare på återvinningscentralen, vilket gör att vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då arbetet kräver att du är en social person med god känsla för service. Du ska säkerställa god kvalitet genom att kontrollera materialet och rapportera eventuella avvikelser. Ett viktigt arbete är att komma med förbättringsförslag för ständig utveckling inom området. Arbetspassen kommer att förläggas på schema både vardag och helg och jour och beredskap kan förekomma.

Vill du bli vår skolkurator?

Publicerat den: 2023-09-06

Valdemarsviks kommun letar efter en engagerad och kunnig skolkurator som kan stödja våra elever på deras resa mot framgång och självständighet. Varför arbeta hos oss? I vårt team runt kommunens barn och ungdomar lägger vi stort fokus på att arbeta förebyggande och främjande. Vårt gemensamma mål är att alla elever i Valdemarsviks kommun ska få rätt förutsättningar för att klara sin skolgång på bästa möjliga sätt. Just nu är vi inne i ett spännande utvecklingsarbete där vi; skola, centrala barn och elevhälsan tillsammans med socialtjänsten och råd och stöd skapar formerna för samarbete. Samarbeta för att tillsammans se hela individen och förstå i vilken kontext barnet/eleven befinner sig i för att kunna erbjuda rätt stöd och insats. Det dagliga arbetet sker ute på våra skolor men anställningen är i Centrala Barn och Elevhälsan som bidrar till en helhetsaspekt. Visst låter det intressant! Ditt uppdrag: • Som kurator hos oss har du att ha en central roll i att stödja elevernas sociala, emotionella och psykiska hälsa. • Delta i skolans elevvårds- och hälsoarbete. • Arbeta för att främja närvaro bland våra elever, utifrån vår närvarorutin tillsammans med socialtjänst och Råd och Stöd. • Vara aktiv i trygghetsgruppernas arbete på skolorna. Du hanterar ärenden relaterade till kränkningar och ser till att de utreds och följs upp enligt våra riktlinjer. • Du finns som stöd och kan vägleda pedagogerna i sociala frågor och kring gruppdynamiken i klassrummet. • Du genomför individuella samtal med elever och har kontakt med elevens vårdnadshavare. • Arbeta med krishantering och konfliktlösning. • Du fortsätter vårt förebyggande arbete utifrån utbildningsmaterial, "Gnissel i Klassen och #Livet samt utvärderar och utvecklar de förebyggande insatserna. • Du skriver skolsocialutredningar och har god dokumentationsförmåga.

Vikarier till Hemtjänst, Äldreboende, Gruppbostäder, Personlig assistent

Publicerat den: 2022-12-01

Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Din arbetsdag är fylld med arbetsuppgifter där du hjälper till med personlig hygien, att klä sig, medicinhantering, matlagning, inköp, städ, tvätt, rehabiliteringsträning och kontakt med anhöriga m.m. Det innebär även att skapa livsglädje, motivation och inspiration för våra boende och brukare genom till exempel promenader, social tid och andra aktiviteter. Vi söker dig som vill arbeta heltid, deltid, dag eller natt inom äldreomsorgen och inom våra verksamheter för stöd till personer med funktionsnedsättning i Valdemarsviks kommun. Vi söker vikarier som vill jobba som personliga assistenter, i våra hemtjänstgrupper, på våra boenden inom äldreomsorgen eller i våra verksamheter inom stöd vid funktionsnedsättning.