Här finns lediga jobb!

Utbildningschef

Nu söker vi en sektorchef för barn, utbildning och arbetsmarknad. Du har helhetsansvar för att leda och utveckla verksamheten som består av ca 200 medarbetare. Läs mer och ansök via Jefferson Wells hemsida.

Biträdande rektor till grundskolor

Vi rekryterar nu en biträdande rektor som tillsammans med rektor ska utveckla Sörbyskolan, Gusums skola samt Ringarums skola. Läs mer och ansök via Jefferson Wells hemsida.

Kommunikationsansvarig

Nu söker vi dig som har förmåga att planera, genomföra och utvärdera kommunikationsinsatser! Läs mer och ansök via Jefferson Wells hemsida.

Behandlingspedagog till boenden inom socialpsykiatri

Publicerat den: 2022-09-30

Vi söker dig som vill kavla upp ärmarna i arbetet med nuvarande boendeformer inom området och som vill vara med i arbetet med att förbättra och utveckla framtidens boenden för vår målgrupp.

Lärare i tyska i kombination med Sv/Sva, Eng eller Ma (315e/2022)

Publicerat den: 2022-09-27

Lärare i moderna språk - tyska samt klassföreståndare. Kombineras med svenska/svenska som andra språk och/eller engelska alternativt matematik. Tjänsten är 60-100% beroende på ämneskompetens.

Verksamhetsledare/samordnare inom LSS

Publicerat den: 2022-09-22

Vi söker en person som längtar efter stimulerande arbetsuppgifter som förenar strukturerad arbetsledning med personlig omtanke, där man är väl förankrad i verksamheterna samt har daglig nära kontakt med medarbetare såväl som med brukare. Det är en 100% kombinationstjänst där ca 50% är som verksamhetsledare/koordinator för två mindre boenden och ett Korttidsboende inom LSS. I dessa ca 50% ingår ett superintressant uppdrag med fokus på området psykisk hälsa där man bland annat har särskilt ansvar för en öppen verksamhet riktad mot gruppen med psykisk funktionsnedsättning . Övriga ca 50% fördelas mellan verksamheterna. Notera att procentsatserna inte är statiska. Tjänsten är företrädesvis förlagd vardagar, dagtid, men vissa kvällar och enstaka helger kan eventuellt förekomma vid särskilda behov efter överenskommelse. Kort sagt kommer du utgöra stöd för enhetschefen i det vardagliga arbetet på enheterna men även som stöd ute i verksamheterna för att trygga brukare och medarbetare. Du kommer bli en viktig del i att kvalitetssäkra arbetsmetoder med tydlig utgångspunkt från Socialtjänstlagen och LSS lagstiftningens intentioner. Vidare kommer du få tid och möjlighet att planera, genomföra och följa upp projekt och insatser av varierande storlek och karaktär kopplat till området Psykisk hälsa. Bland annat pågår satsningar på Suicidprevention och brukarmedverkan och där vi som kommun vill hålla oss i framkant. Det finns goda karriärmöjligheter för den som vill passa på att utforska och stärka sina ledaregenskaper.

Anläggare/VA-tekniker

Publicerat den: 2022-09-19

Söker du en tjänst där du får arbeta kreativt och varierat varje dag? Tycker du att det är viktigt med en arbetsgivare som vill se dig utvecklas? Känns det lockande att få vara med och bygga framtidens Valdemarsvik? Valdemarsviks VA-avdelning söker dig som vill vara med på vår resa mot att leverera framtidens tjänster inom VA-området. Du kommer att arbeta självständigt med nyanläggningar av kommunens vatten och avlopp. Du kommer också att arbeta med underhåll och reparationer av det kommunala VA-ledningsverket i form av schakt, rörläggning, plastsvetsning och sättning av brunnar. Som anläggare/VA-tekniker är du en problemlösare som arbetar flexibelt och resultatinriktat. Ingen dag är den andra lik vilket innebär en stor variation i arbetet. Arbetet ställer krav på god samarbetsförmåga samt att du är uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande mot arbetskamrater, kunder och leverantörer. Jour- och beredskap kan förekomma.

Nu söker vi ännu flera Undersköterskor till äldreomsorgen, boenden och hemtjänst

Publicerat den: 2022-09-13

Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra vårdtagare och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att möta våra vårdtagares behov. Du är mycket viktig i detta arbete. Arbetsuppgifterna innebär personlig omvårdnad och serviceinsatser, allt utifrån individuella genomförandeplaner. I arbetet ingår också att vara kontaktperson, vilket innebär att ni planerar stödet och hjälpen tillsammans med enskild individ. Teamarbete är en stor del av jobbet, där du både jobbar tillsammans med kollegor men också med rehabpersonal, sjuksköterskor och demensteam.

Vikarier till Hemtjänst, Äldreboende, Gruppbostäder, Personlig assistent

Publicerat den: 2022-07-01

Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Din arbetsdag är fylld med arbetsuppgifter där du hjälper till med personlig hygien, att klä sig, medicinhantering, matlagning, inköp, städ, tvätt, rehabiliteringsträning och kontakt med anhöriga m.m. Det innebär även att skapa livsglädje, motivation och inspiration för våra boende och brukare genom till exempel promenader, social tid och andra aktiviteter. Vi söker dig som vill arbeta heltid, deltid, dag eller natt inom äldreomsorgen och inom våra verksamheter för stöd till personer med funktionsnedsättning i Valdemarsviks kommun. Vi söker vikarier som vill jobba som personliga assistenter, i våra hemtjänstgrupper, på våra boenden inom äldreomsorgen eller i våra verksamheter inom stöd vid funktionsnedsättning.