Heltid som norm

Hos oss vill vi att alla ska vilja och kunna jobba heltid. Därför arbetar vi för att alla nya tillsvidareanställningar i Valdemarsviks kommun ska vara på heltid.

Heltidsarbete i välfärden är en viktig fråga för hela Sverige. Att fler arbetar heltid är avgörande om vi ska kunna möta framtidens rekryteringsbehov och bidra till ett mer jämställt samhälle. Genom att gå från deltid till heltid ger det många fördelar för den enskilde individen då en ökad inkomst leder till mer pengar varje månad, pengar som du kan spara, lägga på fritidsaktiviteter och bland de viktigare argumenten- en ökad inkomst ger en högre pension.

Välfärdens behov av personal är mycket stort de närmaste åren, och efterfrågan ser inte ut att minska. Skolan, vården och omsorgen behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmsta åren. Genom att ta tillvara befintlig kompetens på ett bättre sätt kan man både minska rekryteringsbehovet och nyttja den kunskap som finns i organisationen.

Detta är en särskild överenskommelse med fackförbundet Kommunal kring jobbet med ”heltid som norm”. Detta har lett till att Valdemarsviks kommun arbetar intensivt och långsiktigt med denna förändring.

Vi arbetar för jämställdhet

Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan kvinnor och män på den svenska arbetsmarknaden. Huvudorsaken är att betydligt fler kvinnor arbetar deltid.

För att kvinnor och män ska bli mer jämställda måste kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Att fler arbetar heltid bidrar till en mer jämställd arbetsmarknad och i förlängningen också ett mer jämställt samhälle.