Praktik tar dig närmare arbetslivet

Vi tror på att det finns en plats för alla. Syftet med praktiken som kommunen erbjuder är att ge möjlighet till delaktighet i arbetslivet och samhället, vara en del av arbetsmarknaden, ge rutiner i vardagen, inspirera och motivera arbetssökande.

Utifrån behov och intressen får du hjälp att hitta en meningsfull aktivitet eller sysselsättning inom kommunens verksamheter, eller näringslivet, som passar just dig. Du kan även få studie- och yrkesvägledning under och efter praktiken, för att få en överblick om studier och yrkesval.

Frågor och svar

Om du är intresserad av praktik kan du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen, Socialtjänsten, Försäkringskassan eller Region Östergötland. Du kan också kontakta oss på kommunen direkt.

Praktiksamordnaren arbetar med att planera, samordna, följa upp och utvärdera den arbetspraktik du genomför. Detta sker i samverkan med interna och externa parter.

 • Fördjupad kartläggning och analys inför praktikplacering
 • Hjälp att hitta en meningsfull aktivitet eller sysselsättning som passar just dig
 • Ett bra bemötande och ett professionellt förhållningssätt till de individer vi möter
 • Kontinuerligt stöd utifrån individens behov
 • Studie- och yrkesvägledning innan och efter praktiken

Möjlighet till praktik via kommunen finns för dig som:

 • Är ungdom
 • Har något slags arbetshinder
 • Har en bidragsanställning
 • Är långtidsarbetslös
 • Har försörjningsstöd
 • Är nyanländ och inte har kommit in i arbete eller studier ännu

Målet är att arbetsträningen du får via kommunens praktik ska leda till ett arbete eller vidareutbildning.