Integrationsprojekt som ger resultat

Valdemarsviks kommun bedriver ett brett arbete inom flera olika områden för att stimulera till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Huvuddelen av de arbetssökande i kommunen är nyanlända och därför är detta centrala aktiviteter för att öka inträdet på arbetsmarknaden för just dem.

Självklart kan alla andra kommuninvånare som är inskrivna inom någon kommunal arbetsmarknadsaktivitet delta. Arbetets betydelse är också avgörande för språkutvecklingen och är gynnsamt att kombinera med studier i svenska språket exempelvis SFI.

Läs mer om våra olika projekt

Många inom målgruppen har fått utbildning inom gröna näringar och det sker ett aktivt matchningsarbete mot lantbrukssektorn för att dessa ska komma i arbete.

Filmen nedan är en del av en dokumentär film som producerades under 2020, och premiärvisades i april 2021.

Står man utanför arbetsmarknaden så är ett körkort avgörande för att kunna få ett arbete, helst på landsbygden. Genom den förberedande trafikundervisningen ges grundläggande trafikkunskaper och körkortsteori, samt möjligheten att pröva på att övningsköra 1-2 gånger. Målet är att deltagarna efter genomförd utbildning kan söka sig till en trafikskola för att läsa färdigt teori och praktik, vilket finansieras av individen själv. Utbildningen drivs i projektform tillsammans med 8 andra kommuner, Sveriges trafikutbildares riksorganisation, Arbetsförmedlingen och finansieras av länsstyrelsen i Östergötland.

Filmen nedan är en del av en dokumentär film som producerades under 2020, och premiärvisades i april 2021.

Ibland kan steget att anställa någon som är ny i Sverige vara stort. Då kan man vara aktuell för att ”adopteras” till ett företag. Man börjar helt enkelt på företaget och är där en dag i veckan utan några större krav. På detta sätt skapas relationer mellan företagare och nyanlända och som ibland också leder till ett arbete.

Filmen nedan är en del av en dokumentär film som producerades under 2020, och premiärvisades i april 2021.

Valdemarsviks kommun anordnar olika stödinsatser för att förverkliga drömmar om att driva eget företag.

Filmen nedan är en del av en dokumentär film som producerades under 2020, och premiärvisades i april 2021.

Detta är ett arrangemang där företagare och arbetssökande träffas. Man träffas och får aktuell information och äter frukost med varandra och matchas för att hitta en koppling mellan sökande och företagare.

För att underlätta integrationen så erbjuds nyanlända att delta i föräldragrupper. Vanliga ämnen vi diskuterar är skillnader i lagar, regler, kultur och hur verksamheter fungerar som familjen möter.

Vi erbjuder också Lätt svenska för föräldralediga. Är man föräldraledig så har man inte möjlighet att delta i SFI. Då erbjuder integrationsenheten att man kan komma och studera svenska samtidigt som barnen är med.

Vi bjuder även in regionens hälsokommunikatörer för att informera om hälsofrämjande aktiviteter för hela familjen.

Integrationsåterbäring – dokumentärfilm 2021