Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Näringsliv

Näringsliv

Näringslivet i Valdemarsvik består av många mindre företag och duktiga entreprenörer som är framgångsrika inom de branscher de verkar. Under 2017 startades hela 31 nya företag och Valdemarsviks näringsliv växer. Det finns goda förutsättningar att driva företag här.

Vårt samhälle har förändrats. Nya arbetssätt och IT-struktur förändrar när och hur man kan arbeta. I vår kommun finns havet och naturen alltid nära. Samtidigt finns allt som kan behövas i form av restauranger, bank och affärer. Större centralort finns bara 25 minuter bort. Lokal-, mark- och tomtpriserna i Valdemarsvik ligger under storstädernas. Du behöver inte köa på väg till jobbet. Barnen kan erbjudas mycket bra omsorg och skolgång där föräldrarna har fin insyn i verksamheterna och har möjlighet att påverka. Föreningslivet är rikt och erbjuder många aktiviteter både inom idrott och annan verksamhet. Alla dessa faktorer anser vi kan ge god livskvalitet för den som bor och verkar här!

Det bor ca 7809 invånare i Valdemarsvik. Det finns över 700 arbetsställen och mer än 1500 jobb som tillhör privata företag. Den större delen av företagen har mindre än 10 anställda och 98,2 procent har färre än 50 anställda. Småföretagen är ryggraden i svenskt näringsliv och skapar fyra av fem jobb i Sverige. Småföretagen står för den största andelen av de kommunala skatteintäkterna och självklart vill kommunen stödja företagare och entreprenörer att fortsätta att driva och utveckla sina företag och idéer!

Många i Valdemarsvik är sysselsatta inom bygg, tillverkning och utvinning (27,5 %). 20,6 % är sysselsatta inom vård och omsorg och 10 % inom handeln. Det finns även många duktiga företagare som erbjuder företagstjänster (8 %) och företagare inom jordbruk, skogsbruk och fiske (6,8 %). En femtedel av företagsledarna i Valdemarsvik är 65 år eller äldre (2016). Det medför att ägarbyten eller rekrytering av ledarskapskompetenser blir aktuellt i närtid. Välkommen att kontakta oss för att veta mer om tillgänglig mark, lokaler, tjänster och företagsöverlåtelser eller besök Objektvision.

Siffrorna är hämtade ur en undersökning från organisationen Företagarna, Företagande i Valdemarsvik, januari 2018 och från SCB.

Sidan uppdaterad den 25 februari 2019 Skicka kommentar

Kontakt

  • Näringslivsutvecklare Malin Österström Telefon 0123-193 92 Mobil 072-22 86 383

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: