Gubbö

Gubbö är välbesökt av såväl ortsbor som turister. Det är en halvtimmes klättring upp till den stora och höga stenkummeln – Gubbö kupa. Väl uppe på platån vid kummeln kan man ofta se havsörnar sväva förbi.

Meddelande om fara

Tidigare fanns här en vårdkase. Vårdkasarna användes för att sända meddelanden om fara. Man tände exempelvis vårdkasen på Harstena och elden sågs från vårdkasen på Gubbö Kupa som man då tände. På så vis löpte meddelandet om fara vidare med ljusets hastighet längs kusten. Systemet med vårdkasar finns dokumenterat ända tillbaka till landskapslagarna från 1300-talet.

Knotiga gamla tallar

Gubbön och Gubbö Långholm omgärdar en liten avsnörd vik, glosjö, som endast tar in vatten från Östersjön vid oväder. Det mesta av skogen är av hällmarkstyp med knotiga gamla tallar och ett ganska stort inslag av silvriga torrträd och lågor. På ett par ställen finns små mossar där skvattram, sileshår och tranbär trivs.

Värt att veta: Vid naturhamnen finns torrdass och sopmaja. Det finns ytterligare en sopmaja på den östra udden. Från naturhamnen finns enupptrampad stig till bergstoppendär vårdkasen ligger. Detär en ganska brant stigning. Ön ligger i Gryts naturreservatoch är i privat ägo.

Hitta hit: Gubbön ligger straxöster om Fångö, cirka 6 km (3 M) öster om Fyrudden. Det finns en skyddad naturhamn på Gubböns västra sida som vetter mot norr.

Position (WGS 84):

Lat N 58° 11’ 43”

Lon E 16° 57’ 10”