Torrön

Torrön ligger i norra Gryts mellanskärgård, söder om Gräsmarö. Östra sidan är ett fantastiskt paddlingsområde med bra sikt till botten.

Hundratals öar och skär

Den långsträckta ön omges av kanske ett hundratal mindre öar och skär samt stora grunda vattenområden. Hela detta grundområde ner till tre meters djup, är nära 300 hektar stort. De skyddade vikarna är ett viktigt tillhåll för bland annat vigg, svärta och storskrake.

Torrön har obruten beteshävd sedan mycket lång tid. Ön var Gräsmarö bys traditionella kobetesmarker dit djuren kom simmande med skällkon tätt efter brukarens öka i mitten av sommaren. Korna simmade frivilligt till beten på närliggande öar. Vid mjölkdags samlades korna alltid på Torröns nordostudde, Flatskär, där mjölkerskan lade till med lillökan.

Vita näckrosor

På norra delen av Torrön finns en insjöliknande vattensamling, Mosskärr. Vit näckros täcker stora delar av vattenytan. Utmed stränderna finns även vitmossamhällen med bland annat rundsileshår samt ljung och kråkris.

Delar av Torrön och omgivande öar och vatten utgör del av Gryts naturreservat. Dessa delar av naturreservatet är bland de äldsta reservaten i Gryts skärgård och ett av de största.

Värt att veta: I den vackra och nästan alltid lugna Lindfjärden på norra Torrön finns en informationsskylt. Det finns flera skyddade vikar på norra sidan. På Källholmen finns sopmaja.

Hitta hit: Drygt 9 km (5 M) nordost om Fyrudden.

Position (WGS 84):

Lat N 58° 15’ 30”

Lon E 16° 57’ 43”