Gräsmarö

Runt om på Gräsmarö möts man av en levande skärgård. Hammarslag, gräsklippare, råmande kor och naturligtvis de sugande vågorna från det öppna havet öster om ön.

På Gräsmarö har det länge funnits åretruntboende och ett odlingslandskap med lantbruk och betande djur. Här finns ett av de allra mest välbehållna äldre odlingslandskapen i skärgården. Gårdens areal uppgår till cirka 90 hektar på hemön Gräsmarö och med ett tiotal större öar inräknat.

Ekhagar och stenmurar

Gräsmarö präglas av ekhagar och bryn med vidkroniga träd. En mängd stenmurar inramar åkrarna. På öns sydsida ligger byn med relativt spridd bebyggelse omväxlande med åker och betesmark. Den rödfärgade bebyggelsen är i huvudsak från 1800-talet.

Vidsträckt strandäng

Nedanför byn i söder finns hagmarker och en större strandäng som ramar in entrén till Gräsmarö. Längre söder ut, efter de sista båthusen, ligger Ekudden liksom Ängskärsudden i sydväst. Båda är fyllda av ekar. Innanför Ekudden finns även ett skogsbete med tallskog. Ungefär mitt på ön finns ett hjorthägn omgivet av ett antal gammelekar.

Värt att veta: Breda stigar gör ön lättillgänglig även för rörelsehindrade. Åt öster har man utsikt över det öppna havet. Här finns fina klippbad och även flera mindre sandvikar.

Hitta hit: Gräsmarö ligger cirka 11 km (6M) nordost om Fyrudden.

Position (WGS 84):

Lat N 58° 16’ 17”, Lon E 16° 58’ 15”