Kättilö

Kättilö är en stor, bergig ö med en lång historia men samtidigt med en pågående modern utveckling. Ön blev rikskänd när tennisstjärnan Björn Borg köpte ett hemman här. Dessförinnan var ön mest känd för sin gamla tullstation vars kulturminnesmärkta hus fortfarande är i Tullverkets ägo. Det är beläget på den östra udden som kallas för Barösund och vetter mot Fångö. Udden  kännetecknas av en grov ek som syns vida över fjärden.

Hansas handelsstation

Tullstationens föregångare härrörde från 1637 då Stora Sjötullen flyttades hit från Norrköping. Nitiska tulltjänstemän sökte igenom skutorna efter smuggelgods när fartygen passerade Barösund på sin färd mot Söderköping och Norrköping. Intill Barösund finns en vik som sannolikt var en av det tyska köpmannaförbundet Hansans handelsstationer på 1200-talet.

Kung Valdemars segelled

Den äldsta segelleden som finns dokumenterad härstammar ända från början av 1200-talet och omnämns i kung Valdemar Sejrs jordebok. Den passerar förbi Barösund och Kättilö. Leden är rekonstruerad sedan 1994 för att även dagens seglare ska kunna följa i den danske kungens kölvatten.

Gamla ekar

Öns odlingslandskap präglas av ekar och ett flertal stenmurar, som skiljer före detta åkrar från varandra. Nordost om Kättilö by finns även ett bra exempel på hur ett gammalt utmarksbete kunde se ut. Nedanför bergsbranterna i centrala delen av ön växer både hassel och lind.

Värt att veta: Kättilö by ligger en bit in på ön och är inte synbar från sjön. Vid Barösud finns gästbryggor samt sopmajor, informationstavlor och torrdass. Det går bra att vandra på gamla bruksvägar.

Hitta hit: Kättilö ligger strax utanför Fyrudden. Den som kommer sjövägen finner Kättilö norr om farleden knappt 2 km (1 M) öster om Fyrudden.

Position (WGS 84) Barösund:

Lat N 58° 11’ 40”

Lon E 16° 53’ 54”