Innerö och Ytterö

Innerö och Ytterö är barrskogsöar med utsatt läge söder om Harstena. Naturreservatet på Ytterö respektive Innerö i Gryts skärgård bildades redan 1969 för att freda och bevara ett orört område i Östergötlands yttre skärgård.

Trolsk insjö

På Ytterö finns en stuga som sköts och hyrs ut av Naturskyddsföreningen i Norrköping till föreningens medlemmar. Stugan ligger invid den lugna Gölviken och strax intill finns en trolsk insjö man promenerar runt på mindre än tjugo minuter. Längs öns sydsida finns kala klippor där dyningarna från öppna havet slår in. Utanför finns bara några mindre bådar och sedan är det öppna havet så långt ögat når.

Mäktig utsikt

Ytterö domineras av gammal hällmarkstallskog. Men i ett rikare område finns stora naturvärden knutna till asp och gran vilket är ovanligt så pass långt ut i skärgården. Innerö är en mer rund och ”knubbig” holme. Klättrar man upp på bergshöjderna har man en mäktig utsikt över skärgården. På grundområdet söder om ön finns ett rikt fågelliv med till exempel strandskata, drillsnäppa och silvertärna.

Värt att veta: Naturreservatet ägs av Naturskyddsföreningen i Norrköping. Det finns stigar på båda öarna. På Ytterö finns en nödtelefon. Sopmajor finns på båda öarna och norra sidan av Ytterö finns en naturhamn.

Hitta hit: Öarna ligger söder om Harstena och cirka 11 km (6 M) nordost om Fyrudden.

Position (WGS 84):

Ytterö: Lat N 58° 13’ 26”

Lon E 17 0’ 48”