Harstena

På Harstena är byn fortfarande oskiftad med bevarad karaktär. Fiskevatten, jaktmarker och beten förvaltas fortfarande som gemensam egendom. Varje år skiftas de olika delarna mellan åtta ägargrupper för att full rättvisa ska råda. Husen är grupperade kategorivis kring den öppna gräsbevuxna ”slätten” i byns centrum – som ett modernt torg. Bostadshusen ligger närmast mot ”slätten” och bakom dessa finns två ladugårdsgrupper. De rödfärgade knuttimrade husen som karakteriserar Harstena byggdes på 1800-talet.

70 öar

Harstena består av en arkipelag med ett 70-tal öar. Huvudön är drygt 150 hektar stor. Vid stranden är det sjöbodar, båthus och bryggor. På skären i hamnen ligger redskapsbodar för det ännu pågående ålfisket. Nordost om Harstena ligger sälbådarna där man klubbade säl fram till 1940-talet. I början av 1900-talet uppskattades antalet sälar på bådarna till 30 000! Allt togs om hand, sälköttet blev mat, hudarna såldes till läderfabriker. Sälspäcket koktes till tranolja och såldes till industrier som använde det i stället för linolja. Det gamla trankokeriet finns kvar på Harstena och är skyddat som byggnadsminne.

Värt att veta: I hamnen finns gästbryggor, informationstavlor och sanitetsanläggning. Skärgårdslinjen går dagligen till ön under sommaren, avgång kl. 10.00 i Fyrudden. Det går även att åka med postbåten vissa dagar och på ön finns möjligheter att hyra övernattning och äta på restaurang eller bageri och kiosk.

Hitta hit: Harstena ligger nästan 13 km (7 M) nordost om Fyrudden.

Position (WGS 84):

Lat N 58° 15’ 23”

Lon E 17° 0’ 17”

Båttur till Harstena