Häradskär

Brev från Gustav Vasa vittnar om att det redan på 1500-talet fanns ett allmänt fiskeläge här. Här möttes fiskare från städerna längs kusten liksom särskilt anställda statliga fiskare. Fisket riktades mot strömming och torsk. På 1600-talet upprättades en lotsstation för att under nästan 300 år vägleda sjöfarten på segelleden som gick tätt förbi.

Sjömärken

Efter kunglig befallning sattes ett sjömärke upp i form av en tunna på en stång. Denersattes av en båk i trä på 1700-talet. 1863byggdes så den 29 meter höga fyren i järn, ritad av Gustaf von Heidenstam. Den eldades först med en rovolja sedan med fotogen och gas. Så sent som 1960 elektrifierades fyren och den siste fyrmästaren flyttade in till fastlandet. Som mest bodde ett 40-tal personer på ön, lotsar och fyrmästare, och det fanns till och med en skola på Häradskär.

Rastplats för flyttfåglar

Växtligheten är typisk för ytterskärgården. Små dungar av tall, björk, al och rönn finns i sänkorna medan ljung och gräs tar vid på vindpinade hällar.

Under hösten passerar ett mäktigt sjöfågelsträck ute över havet och på ön kan det ibland koka av flyttande småfåglar som rastar här. Fågelflyttningen studeras av Östergötlands ornitologer genom ringmärkning. Här har flera östliga rariteter fångats i slöjnäten, till exempel taigasångare och starrsångare.

Värt att veta: Det finns två hamnar – en på Häradskärs västsida och en i sundet mellan öarna. Lotsstugorna på Häradskär och fyrvaktarbostäderna på Stångskär är uthyrningsstugor. Ön är i statlig ägo. En enslinje leder besökaren in i Häradskärs hamn på västsidan.

Hitta hit: Häradskär ligger längst ut i Gryts skärgård, cirka 11 km (6 M) öster om Fyrudden.

Position (WGS 84):

Lat N 58° 8’ 57”, Lon E 16° 58’ 59”

Häradskär