Axelsö

Det är en vacker upplevelse att närma sig Axelsö från syd med båt från den öppna fjärden Orren. Man kommer in i stilla sund omgivna av lummiga små öar. Norra sidan av Axelsö ligger nära fastlandet och gränsar till den ekrika trakten runt Ängelholm.

Axelsös norra tredjedel består av gamla kulturmarker. Här finns värdefulla hassellundar och flera jätteekar men hävden har varit svag en tid.

Ängarna slås fortfarande

I öster finns några öppna marker och en mindre strandäng. Längst ut på en udde kan man uppleva kalkpåverkad barrskog. Ädellövmiljöerna på Axelsö hyser en rik fauna och flora.

Tidigare fanns betydligt mer öppna marker, främst kring gården och söder om ladugårdarna. Idag känns Axelsö mer öde med sina stora tomma ladugårdar.

Ekar och hassellundar

Sydväst om boningshuset står fem jätteekar med värdefulla lavar som gammelekslav, grå skärelav, brun nållav och gul dropplav. Här finns sannolikt även den ovanliga läderbaggen. Storängsudden i väster är sedan tidigare omtalad för sina gamla hassellundar. Det är mycket gamla hasselbuketter som vuxit orörda under lång tid. Vissa stammar är ovanligt grova och högväxta.

Värt att veta: Axelsö är en stor ö med många möjligheter att promenera runt.

Hitta hit: Bilväg till Ängelholm och sedan båt. Från Fyrudden är det cirka 9 km (5 M).