Ekön

Ekön naturreservat ägs och förvaltas av Valdemarsviks kommun. På ön finns campingplats med bland annat restaurang, kajakuthyrning och minigolfbana. Här finns en badplats med orörda skärgårdsklippor och en mer barnvänlig grund del med badbrygga längst ut på södra udden. Östgötaleden går igenom reservatet. Utmed leden finns vindskydd och ett utsiktstorn.

Eköns naturreservat är ett av få områden där man landvägen når den yttersta skärgården. Här har man utsikt mot det öppna havet med Häradskärs fyr längst ut.

Tallskog och badklippor

De glesa tallskogarna är den mest utmärkande naturmiljön på Ekön. På de kala hällmarkerna finns knappt någon jordmån för annan växtlighet att få fäste i, men mellan hällmarkerna ligger små dalgångar där jordlagret är djupare.

Med lite fantasi kan man se hur havet en gång trängde mellan hällmarkstopparna som var öar i en plottrig skärgård. Här finns även en fin klapperstensstrand vilket inte är så vanligt i Gryts skärgård. De välslipade klipphällarna mot öppet hav fylls av solbadande turister och ortsbor under varma sommardagar.

Jättegrytor och skyttevärn

Längs vandringsleden kan man uppleva välslipade ”jättegrytor” som skapats under istiden, men även spår från områdets modernare historia. Här finns gamla skyttevärn som påminner om krigstider.

Områdets flora och fauna är traditionellt för skärgården. Det är gott om blommor i vindskyddade lägen som besöks av många olika fjärilsarter.

Den högsta punkten i reservatet ligger cirka 30 meter över havet. Här finns ett utsiktstorn där besökaren kan blicka ut över Gryts skärgård.