Landsbygdsutveckling

Det finns mängder av olika typer samråd och samarbeten för landsbygdsutveckling i Östergötland och omkringliggande län. Det finns därtill mängder av små eller stora stöd att söka för utvecklingsprojekt på landsbygden och i skärgården.

Vanligtvis utlyser Länsstyrelsen eller Regionen i Östergötland när eller det finns stöd att söka. Hör gärna av dig till näringslivsutvecklaren eller skärgårdsutvecklaren på kommunen för hjälp och vägledning!

Nedan finns några exempel på stöd för landsbygdsutveckling.

LEADER Kustlandet

Kustlandet är en ideell förening som arbetar med landsbygdsutveckling utmed södra Sveriges ostkust. Föreningen driver bland annat ett Leaderområde som utgör en del av lokalt ledd utveckling inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020 (gäller fortfarande även efter 2020). Utvecklingsarbetet sker i projektform, antingen i egen regi eller genom medfinansiering av projektansökningar.

Föreningen Kustlandet är ett samarbete mellan områdets ideella sektor, näringsliv och kommuner med syfte att förbättra förutsättningarna för boende och företagande på landsbygden samt att bevara den känsliga natur- och kulturmiljön. Kustlandet anser att brukande och bevarande går hand i hand, att denna balansgång utgör grunden för landsbygdens fortlevnad och välstånd.

Bygdepeng

Bygdepengen kan vara olika stor i de olika kommunerna. Maxbeloppet är 6 000 kr. Länsstyrelsen och Region Östergötland står tillsammans för två tredjedelar av den totala summan till varje utvecklingsgrupp med ett tak på 2 000 kr var. Den totala summan avgörs av hur mycket kommunen satsar i bygdepeng.

Bygdepengen ska användas till omkostnader för lokalt utvecklingsarbete. Det kan vara insatser för att skapa fysiska mötesplatser (till exempel en gemensam grillplats), olika slag av sammankomster dit alla är välkomna för att diskutera gemensamma frågor över föreningsgränserna, insatser för att ungdomarna ska trivas bättre, för att skolan ska finnas kvar, för att ha kvar eller för att för­bättra grundservice som lanthandel och kommunikationer etc.

Bygdepengen kan täcka kostnader för porto, kuvert, kopiering, hyra av lokal, resekostnader, materialkostnader, kostnad för att bjuda in en föreläsare, kostnad för att åka på ett seminarium som sen avrapporteras mm. Bygdepengen får inte användas till lönekostnader.