Näringslivsutveckling

Näringslivet i Valdemarsvik består av många mindre företag och duktiga entreprenörer som är framgångsrika inom de branscher de verkar. Under 2019 startades hela 70 nya företag och Valdemarsviks näringsliv växer. Det finns goda förutsättningar att driva företag här.

Vårt samhälle har förändrats. Nya arbetssätt och IT-struktur förändrar när och hur man kan arbeta. I vår kommun finns havet och naturen alltid nära. Samtidigt finns allt som kan behövas i form av restauranger, bank och affärer. Större centralort finns bara 25 minuter bort. Lokal-, mark- och tomtpriserna i Valdemarsvik ligger under storstädernas. Du behöver inte köa på väg till jobbet.

Barnen kan erbjudas mycket bra omsorg och skolgång där föräldrarna har fin insyn i verksamheterna och har möjlighet att påverka. Föreningslivet är rikt och erbjuder många aktiviteter både inom idrott och annan verksamhet. Alla dessa faktorer anser vi kan ge god livskvalitet för den som bor och verkar här!