Östgötaleden

Valdemarsviks del av Östgötaleden bjuder på flera unika och slående vackra skärgårdsetapper. Leden går även genom fint odlingslandskap och passerar flera små härliga insjöar.

Östgötaledens etapper

Etapp 1: söderut

Från Valdemarsvik leder en 34 km lång led genom Tryserums- och Östra Eds socknar ned till Åsviks säteri.

Här passeras bland annat Härads före detta koppargruva, Kattedalsfjärdens unika strandängar och resterna efter Kattedals gamla tegelbruk. Fogelviks borgruin från början av 1300-talet är alltid – men särskilt på våren med all sin blomprakt – värd ett besök. Tre kilometer före Åsvik delar sig leden. Antingen tar Du öster ut genom Licknevarpefjärdens naturreservat och hamnar till slut i Kvädö naturreservat, där fina beteslandskap och havsutsikt möter. Eller så fortsätter Du ut mot Åsvikelandets naturreservat med sin orörda natur där avstånden mellan husen är flera km. Ett eldorado för den som älskar hav och ensamhet! Från Åsvikelandet kan man via bro ta sig ännu längre ut mot havet – till Torrö naturreservat. På Torrö fanns fram till 1882 en lotsstation. Mellan åren 1857 och 1930-talet stod ett “lotsuppassningshus” på ett berg utmed farleden, varifrån lotsarna hade uppsikt över fartygstrafiken. Hösten 2000 återuppförde kommunen en snarlik kopia på den gamla grunden. Huset fungerar som rast- och övernattningsstuga för i första hand vandrare på Östgötaleden. Här kan man för en ringa penning hyra in sig i den låsta delen. Huset har även ett litet utrymme som alltid är öppet, där man i skydd mot väder och vind kan äta sin medhavda matsäck.

Från Valdemarsvik till Fyrudden leder en 27 km lång led

De första 21 kilometrarna till Gryt tar Dig genom ett varierat skogs- och odlingslandskap. Vid Vikeboda utmed Valdemarsvikens östra strand rekommenderas en avstickare upp på det 48 m höga vårdkasberget Hammarsten. Klättringen är svår men utsikten ger lön för mödan. Fin utsikt har man även från ett utsiktsberg söder om Högved, där leden passerar. Häradsskärs fyr på ett avstånd av 16,5 km ser man lätt därifrån vid vackert väder. Mellan Gryt och Fyrudden går leden fram i en lugn innerskärgård. Från Fyrudden, Gryt och Hosums by (halvvägs) kan Du ta buss tillbaka till Valdemarsvik.

Vill du vandra ända till Åtvidaberg är sträckan 80 km. Till Fallingebergs gård nära kommungränsen mot Åtvidaberg är avståndet ca 9 km.

Från Fallingebergs gård utgår tre slingor på 5 – 7 – 8 km. Brantsbo gård och kvarn samt en bevattningskanal passeras liksom resterna av Älgerums gamla by, vilken ödelades med digerdöden år 1350*. Fortsätter Du mot Åtvidaberg, så möter Dig på andra sidan kommungränsen flera utsiktspunkter, där man har en fantastisk vy över sjön Yxningen. Yxningen delas mellan Valdemarsviks och Åtvidabergs kommuner och är Östergötlands 8:e största sjö med en fin insjöskärgård. Från Fallingeberg tar Du dig även norrut genom skogarna till Gusum med slutstation vid Yxningens bad och camping.

* Byn befolkades åter under 1400-talet men övergavs för gott omkring 1500.

Banvallen efter den gamla smalspåriga järnvägen (1906-66) utnyttjas fram till Gusum, 10 km.

Dessa 10 km är också en lokal cykelled, varför det även går bra att färdas med rullstol. Strax före Gusum viker leden av, passerar under E22 och utmed den vackra sjön Byngaren för att sedan följa den norrut flytande Byngsboån till sjön Strolången. Strax före Forsums gård väljer Du att antingen ta österut mot Stegeborg i Söderköpings kommun eller att fortsätta norrut till Söderköping. Precis innan kommungränsen passeras då Jätteberget som bjuder en hänförande utsikt.

Genom Tryserums sockens västra del finns sedan 2007 det senast tillkomna ledavsnittet, vilket mäter 32 km

Det följer delvis den gamla kungsvägen, letar sig fram genom vackra odlingslandskap och passerar flera små härliga insjöar. På flera ställen finns fina utsiktsplatser, som till exempel Loboklint intill Kyrksjön, Ropställsbacken vid sjön Vindommen och utsiktstornet intill Grindsveden. Informationsskyltar har satts upp vid många av de intressanta platser som passeras.

Östgötaleden