Fyrudden

I hjärtat av Gryts skärgård, på fastlandet men också mitt i farleden finner ni Fyrudden, Gryts Skärgårds Nav!

Här har vi lyckats förena skärgårdslivet med härliga aktiviteter så som Livsmedelsbutik, Restaurang, Pizzeria, Glasscafé, Bebbens Bodega, Gästhamn, Vandrarhem, Skeppsfournering , butiker, samt olika aktiviteter, allt för att skapa en härlig oas för alla som längtar efter hav, semester och gemenskap!

Öppettider

Livsmedelsbutik Handlar’n: Öppet året om
Restaurangen: Helgöppet v. 13-23 och 33-39, Dagligen v. 24-32
Pizzerian: Helgöppet v. 13-23 och 33-39 Dagligen v. 24-32
Glasscafét: Helgöppet v. 15-23 och 33-39 Dagligen v. 24-32
Bebbens Bodega: On- Sö v 27-30
Skeppsfournering: Helgöppet v. 13-25 och 33-39 Dagligen v. 26-32
Gästhamnen: Öppet dagligen v 13-39

Välkommen till Fyrudden!

Tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade

FÖRETAGFyrudden
Har verksamheten flera våningar för besökaren?Ja
Om ja: Finns hiss för att en rörelsehindrad med rullator/rullstol ska kunna ta sig mellan våningsplanen?Nej
Finns reserverad parkering för rörelsehindrade högst 25m från entrén?Nej
Är vägen fram till entrén framkomlig för en rörelsehindrad, med rullator eller rullstol?Ja
Är entrén i marknivå - eller om det finns trappsteg fram till entrédörren - kompletterad med användbar hiss eller ramp?Ja
Har entrédörren dörröppnare?Nej
Vad har entrédörren för mått?90 cm
Är entrédörren fri från tröskel eller har en tröskel som är max 15mm avfasad?Ja
Kan någon med rullstol/rullator ta sig mellan verksamhetens olika rum (entré, reception, kapprum, toalett och dylikt) utan att passera trappsteg om hiss eller ramp saknas?Ja
Vad har övriga dörrar, utöver entrédörren, för mått?80 cm
Finns det möjlighet att sitta ner och vila under besöket?Ja
Finns minst en toalett i lokalen som person med eldriven rullstol kan använda? (Toaletten ska ha ett mått på 2,2 x 2,2 meter och ett fritt utrymme som är 0,9 meter brett på båda sidor om toalettstolen samt armstöd på båda sidor om toalettstolen)Nej
Om nej, vad är har det största toalettutrymmet för mått och vad är måtten vid sidan av toaletten?20 cm