Kundservice för vatten, avlopp och avfall

Telefon: 020-23 30 22
E-post: va.renhallning@soderkoping.se
Telefontid: mån-fre kl. 10:00-11:30, 13:00-14:00

Anmäl fel på kommunens vatten- och avloppsledningar till Valdemarsviks kommuns växel: 0123-191 00. Är växeln stängd gör du istället anmälan till SOS Alarm 011-14 96 40.

SUEZ Recycling AB

Renhållningsentreprenör
Telefon 0121-296 00

FTI, Förpacknings och tidningsinsamlingen

Ansvarar för återvinningsstationerna
Telefon: 0200 – 88 03 11
E-post: info@ftiab.se