Lokaler och mark

Har du funderingar på att starta eller flytta ditt företag till Valdemarsviks kommun eller vill du expandera? Kommunen äger en del mark och fastigheter som eventuellt kan passa dina önskemål och vi månar om att få fler företag och arbetstillfällen i kommunen! 

Söker du nya lokaler eller är du intresserad av att köpa kommunal mark till ditt företag? Läs mer på kommunens gröna sidor, under rubriken Boende, trafik och miljö. Där hittar du gällande översiktsplan, information om planarbetet, bygglov, tomter till salu och hyresobjekt mm.

Det är inte helt enkelt att veta vad man får eller inte får göra när det kommer till bygg eller markexploatering. Du är varmt välkommen att kontakta näringslivsutvecklare för lotsning och samordning av ditt ärende.

Vi har också en egen hemsida för dig som är intresserad av att flytta hit – Varmt välkommen!