Markanvisning för Norra folketspark-kullen

Välkommen att anmäla intresse för markanvisning för Norra folketspark-kullen

Välkommen till Norra folketspark-kullen i Valdemarsvik tätort i Valdemarsviks kommun. Norra folketspark-kullen ligger nära förskola och Sörbyskolan, har naturen som granne och ligger samtidigt ett stenkast får Valdemarsvik centrum.

Flygfoto år 2016 över centrala Valdemarsvik med Sörbyskolan och Norra folketspark-kulle synligt högst upp bil bild.

Vi söker dig som delar våra ambitioner och vill vara med och utveckla Valdemarsvik till en attraktiv tätort där människor vill bo och leva med naturen som närmaste granne och fortfarande behålla förutsättningarna som närhet till större städer skapar.

Denna intresseanmälan för markanvisning syftar att hitta intressenter som vill bygga ett mindre antal bostäder i ett attraktivt läge i nordvästra delen av Valdemarsvik tätort längsmed Folkparkgatan.

I inbjudan med tillhörande bilagor presenteras ytterligare förutsättningar och krav som gäller för markanvisningen, hur intresseanmälan ska se ut, samt hur val av byggaktör går till.

Välkommen med Er intresseanmälan 

Intresseanmälan ska skickas per post till:
Kommunstyrelsen
Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik

OBS: Märk försändelsen genom att märka kuvertet:
”Intresseanmälan markanvisning Norra folketspark-kullen”.

Eller per e-post till:
kommun@valdemarsvik.se
OBS: Skriv som rubrik/ämne: ”Intresseanmälan markanvisning Norra folketspark-kullen”.
Kontaktinformation

Vid frågor rörande intresseanmälan eller kring markområdet kontakta:
Michaela Thomsson
Mark och exploateringsingenjör
Michaela.thomsson@valdemarsvik.se
010-603 87 79