Lediga jobb

Vill du vara med och göra skillnad? Vill du ha ett arbete som gör stor nytta för många människor varje dag? Då har du kommit rätt!

Kommundirektör

Publicerat den: 2019-12-13

Kommundirektören är kommunens högsta tjänsteman och är ytterst ansvarig för kommunens förvaltning. I uppdraget ligger att företräda Valdemarsviks kommun genom att ha det övergripande ansvaret för verksamheterna och utveckla en välfungerande helhet som stödjer den politiska ledningens mål och visioner mot tillväxt och framtid…

Biståndshandläggare till området äldre och funktionshinder inom IFO

Publicerat den: 2020-03-25

Som biståndshandläggare i individ- och familjeomsorgens verksamhet handlägger du ärenden genom att utreda, bedöma och fatta beslut enligt såväl Socialtjänstlagen som LSS. Arbetsuppgifterna består även i att följa upp och ompröva beviljade insatser. Inom ramen för tjänsten så samarbetar och samverkar du med bland annat övriga handläggare samt aktörer inom funktionshinderområdet och äldreomsorgsområdet. Arbetet består av många möten utöver klientsamtal med exempelvis boendepersonal och enhetschefer, anhöriga, hälso- och sjukvårdspersonal samt annan personal inom IFO. I dagsläget så är övervägande del handläggning SoL. Du ingår i en liten arbetsgrupp med ytterligare tre biståndshandläggare. Vi arbetar med Pro Capita/Life Care som dokumentationssystem.

Socialsekreterare inom IFO

Publicerat den: 2020-03-25

Vi satsar och fokuserar på stöd i vardagen och personaltäthet inom Individ och familjeomsorgen. Vill du vara med på vår resa? Då är du rätt person, välkommen med din ansökan. Vi ansvarar för myndighetshandläggning och här blir din huvudsakliga uppgift att ta emot, utreda och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd utifrån inkomna ansökningar. Arbetet förutsätter en hög grad av rättssäkerhet och effektivitet i handläggningen och det är en viktig del att vara med i all samverkan kring individen och att tänka utifrån en teamkänsla. Vi har nära samarbete med både externa och interna aktörer såsom skola, AME, Arbetsförmedling och försäkringskassan. I vårt lilla men starka gäng arbetar vi inom områdena ekonomiskt bistånd och vuxen/missbruk. Vi arbetar med Pro Capita som dokumentationssystem.

Socialsekreterare inom IFO

Publicerat den: 2020-03-25

Vi satsar och fokuserar på stöd i vardagen och personaltäthet inom Individ och familjeomsorgen. Vill du vara med på vår resa? Då är du rätt person, välkommen med din ansökan. Då vi står inför kommande pensionsavgång så vill vi ha nya kollegor som vill bli en del av vårt gäng! Vi ansvarar för myndighetshandläggning för barn, ungdom och familj. Här handlägger du i huvudsak ärenden som rör barn och unga enligt SoL och LVU. Arbetsuppgifterna består av att kartlägga, utreda och bedöma individuella behov enligt BBiC, samt uppföljning av insatser. Dokumentationen utgör en viktig del i arbete. I vårt starka gäng arbetar vi inom områdena barn och ungdom, familjerätt, familjehem och ensamkommande barn och unga. Vi erbjuder en trevlig och dynamisk arbetsgrupp, nära coachning av 1:e socialsekreterare och extern handledning. Du kommer erbjudas utbildning i nya och reviderade BBiC samt barnintervju som metod för samtal med barn.

Arbeta som vikarie inom Stöd och Omsorg sommaren 2020? -Vi ger dig mera!

Publicerat den: 2019-12-20

Dina arbetsuppgifter kommer vara att hjälpa människor med vardagliga sysslor såsom exempelvis påklädning, hygien, matlagning, handling, städning, sociala aktiviteter och framförallt visa personlig omtanke. Vi söker dig som vill arbeta heltid, deltid, dag eller natt inom äldreomsorgen och inom våra verksamheter för stöd till personer med funktionsnedsättning i Valdemarsviks kommun. Till alla våra särskilda boenden, hemtjänstområden, gruppbostäder samt personliga assistenter i kommunen söker vi: Undersköterskor Vårdbiträden Vårdare Skötare