Lediga jobb

Vill du vara med och göra skillnad? Vill du ha ett arbete som gör stor nytta för många människor varje dag? Då har du kommit rätt!

Ekonom

Publicerat den: 2021-07-29

Som ekonom hos oss är dina huvudsakliga arbetsuppgifter att stödja sektorn och dess chefer i budgetering, resultatuppföljning, redovisning och prognostisering av verksamheterna. Du arbetar i team med de andra ekonomerna på ekonomikontoret men även nära verksamheterna och dess chefer där du också har en stödjande och utbildande roll. Du informerar i större och mindre grupper samt deltar vid stöd- och omsorgsutskottets sammanträden. I arbetsuppgifterna ingår också allmänna uppgifter som förekommer på en central ekonomiavdelning. För att trivas hos oss är det viktigt att du har ett intresse för verksamheterna och dess utveckling. Du tycker om och har gärna tidigare arbetat i en konsultativ roll och du är mån om att leverera lösningar på problem som kan dyka upp.

Familjehemssekreterare inom IFO

Publicerat den: 2021-07-16

Nu söker vi en erfaren och driven familjehemssekreterare! Vi satsar på stöd i vardagen, personaltäthet och utveckling inom Individ och familjeomsorgen. Vill du vara med på vår resa? Då är du rätt person - välkommen med din ansökan! I vårt kompetenta gäng arbetar vi inom områdena barn och ungdom, familjerätt, familjehem och ensamkommande barn och unga. Vi ansvarar för myndighetshandläggning för barn, ungdom och familj. Familjehemssekreterare rekryterar, utreder, stödjer och utbildar familjehem, kontaktpersoner och kontaktfamiljer. Att matcha en insats mot ett barns behov utgör en central roll i familjehemssekreterares arbete, likaså att rekrytera och utreda intresserade personer som vill bli familjehem. I arbetsuppgifterna ingår även att utbilda familjehem, ibland på kvällstid och ibland även under helger, det senare dock mer sällan. Stöd till familjehemmen sker dagtid och är liksom dokumentation en mycket viktig del i familjehemssekreterarens arbete. Under hösten 2021 startar vi ett utvecklingsprojekt tillsammans med vår öppenvård Råd & stöd för att ytterligare stärka barnen, familjehemmen och de biologiska föräldrarna Vi erbjuder en trevlig och dynamisk arbetsgrupp, nära stöd av 1:e socialsekreterare och extern handledning. Nära samverkan sker även med kollegor i länets andra kommuner. Du kommer att erbjudas utbildning i bl.a. ICDP Vägledande samspel Vi arbetar med Pro Capita/Life Care som dokumentationssystem.

1:e Socialsekreterare till område Barn, ungdom och familj inom IFO

Publicerat den: 2021-07-12

Vi satsar och fokuserar på stöd i vardagen och personaltäthet inom Individ och familjeomsorgen. Vill du vara med på vår utvecklingsresa? Då är du rätt person, välkommen med din ansökan. I vårt kompetenta gäng arbetar vi inom områdena barn och ungdom, familjerätt, familjehem och ensamkommande barn och unga. Vi ansvarar för myndighetshandläggning för barn, ungdom och familj med i huvudsak ärenden som rör barn och unga enligt Sol och LVU. Arbetsuppgifterna består av att kartlägga, utreda och bedöma individuella behov enligt BBiC, samt uppföljning av insatser. Dokumentationen utgör en viktig del i arbetet. Nu söker vi någon som i rollen som 1:e socialsekreterare vill arbeta med att stödja och vägleda medarbetare i detta arbete! Vi söker dig som vill leda utifrån ett coachande förhållningssätt och vill arbeta nära chef och kollegor med verksamhetsutvecklingen inom IFO där även digitalisering är en viktig del. Inom IFO är vi totalt cirka 25 medarbetare och förutom barn och unga finns här vuxen/missbruk, biståndshandläggning samt kommunens öppenvård inom barn, familj och missbruk. Vi arbetar med Pro Capita/Life Care som dokumentationssystem.

Fritidspedagog

Publicerat den: 2021-07-12

Du ska arbeta för att barnen/ungdomrna ska få en meningsfull fritid före, under och efter skolan. I ditt arbete uppmuntrar du barnen till egna initiativ, men kan också ordna fritidsaktiviteter eller vara den vuxne som lyssnar på barn som har det jobbigt i skolan eller hemma. Du arbetar för att stödja barnens utveckling och utveckla barnens sociala kompetens. En arbetsuppgift är att på ett praktiskt sätt arbeta med skolans läroplan och stötta barnen i deras lärande.

Läs- och skrivpedagog åk 1-3

Publicerat den: 2021-06-28

Uppdraget innebär arbete med grundläggande läs- och skrivinlärning. Arbete sker på våra skolor Sörbyskolan, Ringarums skola och Gusums skola utifrån behov. Behovet säkerställs och bestäms av rektor, tillsammans med skolornas elevhälsoteam och dig. I uppdraget ingår också att delta i kommunens olika nätverk, tex det för speciallärare. En handlingsplan för läsning är framtagen vilken du förväntas följa och ev utveckla.

Vikarier inom Stöd och Omsorg sommaren 2021

Publicerat den: 2021-06-02

Omsorgsarbetet är ett omväxlande, roligt och spännande jobb. Där du ger stöd och hjälp till människor i sin vardag. Din arbetsdag är fylld med arbetsuppgifter där du hjälper till med personlig hygien, att klä sig, medicinhantering, matlagning, inköp, städ, tvätt, rehabiliteringsträning och kontakt med anhöriga m.m. Det innebär även att skapa livsglädje, motivation och inspiration för våra boende och brukare genom till exempel promenader, social tid och andra aktiviteter. Vi söker dig som vill arbeta heltid, deltid, dag eller natt inom äldreomsorgen och inom våra verksamheter för stöd till personer med funktionsnedsättning i Valdemarsviks kommun. Vi söker vikarier som vill jobba som personliga assistenter, i våra hemtjänstgrupper, på våra boenden inom äldreomsorgen eller i våra verksamheter inom stöd vid funktionsnedsättning.

Speciallärare Sörbyskolan

Publicerat den: 2021-03-25

Som speciallärare på Sörbyskolan arbetar du stödjande till enskilda elever och grupper med olika behov. • Du arbetar förebyggande för att undanröja hinder i olika lärmiljöer samt utvecklar arbetet kopplat till stödinsatser, åtgärdsprogram och anpassningar. • Du kan göra pedagogiska kartläggningar, ge handledning och göra observationer. • Du ingår i skolans elevhälsoteam. Vi arbetar utifrån en modell som kallas EHM, elevhälsomöten. Det innebär att varje klass är föremål för två EHM per termin med uppföljningar där i mellan. På ett EHM samlas all personal som arbetar runt eleverna både i skolan och på fritidshemmet. Det görs en nulägesanalys utifrån varje pedagogs bild vilken man sedan reflekterar över och skriver fram insatser både på individ- och gruppnivå. Alla på skolan är överens om att metoden leder till att åtgärder sätts in tidigare och i förebyggande syfte istället för i efterhand. • Du utgår ifrån forskning och beprövad erfarenhet samt är väl insatt i styrdokumenten.