Integration

Vikten av ett arbete för en bra integration

Integrationsenheten bedriver ett brett arbete inom flera olika områden för att stimulera till en snabbare etablering på arbetsmarknaden. Huvuddelen av de arbetssökande i kommunen är nyanlända och därför är detta centrala aktiviteter för att öka inträdet på arbetsmarknaden för just dem. Självklart kan alla andra kommuninvånare som är inskrivna inom någon kommunal arbetsmarknadsaktivitet delta. Arbetets betydelse är också avgörande för språkutvecklingen och är gynnsamt att kombinera med studier i svenska språket exempelvis SFI.

Några exempel på aktiviteter som verksamheter driver och har ansvar för är:

Förberedande körkortsundervisning: Står man utanför arbetsmarknaden så är ett körkort avgörande för att kunna få ett arbete, helst på landsbygden. Man deltar i grundläggande trafik och körkortsteori samt får man möjlighet att pröva på att övningsköra 1-2 gånger. Efter detta får man söka sig till en trafikskola för att läsa färdigt teori och praktik, vilket den individen själv finansierar eller via CSN-lån. Detta gäller de som är inskrivna inom någon arbetsmarknadsinsats inom kommunen. Nyanlända utgör en stor del av denna målgrupp. Detta drivs i projektform tillsammans med 8 andra kommuner, Sveriges trafikutbildares riksorganisation, Arbetsförmedlingen och finansieras av länsstyrelsen i Östergötland.

Adoption: Ibland kan steget att anställa någon som är ny i Sverige vara stort. Då kan man vara aktuell för att ”adopteras” till ett företag. Man börjar helt enkelt på företaget och är där en dag i veckan utan några större krav. På detta sätt skapas relationer mellan företagare och nyanlända och som ibland också leder till ett arbete.

Gränslös frukost: Ett arrangemang där företagare och arbetssökande träffas. Man träffas och får aktuell information och äter frukost med varandra och matchas för att hitta en koppling mellan sökande och företagare.

Mässa för arbete och fritid: Under våren 2018 genomfördes en mycket lyckad mässa där företagare, föreningar och arbetssökande möttes. Det var närmare 25 utställare och närmare 200 besökare. Ett motsvarande evenemang planeras under hösten 2019.

Grön näring: Många inom målgruppen har fått utbildning inom gröna näringar och det sker ett aktivt matchningsarbete mot lantbrukssektorn för att dessa ska komma i arbete.

Fler aktiviteter

Föräldragrupp: För att underlätta integrationen så erbjuds nyanlända att delta i föräldragrupper, där man tar upp skillnader i lagar, regler, kultur, hur verksamheter fungerar som familjen möter m.m.

Folkhälsoinformation: Regionens hälsokommunikatörer informerar också ibland målgruppen om olika hälsoaspekter.

Lättsvenska för föräldralediga: Är man föräldraledig så har man inte möjlighet att delta i SFI. Då erbjuder integrationsenheten att man kan komma och studera svenska samtidigt som barnen är med.