Arbetsmarknadsenheten

Om du idag är inskriven på Arbetsförmedlingen, uppbär försörjningsstöd eller är långtidssjukskriven och är inskriven på Försäkringskassan. Då kan du få hjälp hos oss med att komma närmare ett nytt arbete. Vi har en stor bredd på verksamheter där man kan arbetsträna, kanske ha en praktik för att öva sig och utveckla färdigheter för att komma närmare arbetslivet och få ett arbete. Fungerar det riktigt bra kan man även bli anställd under en kortare period för att rusta den sista biten innan man kliver vidare till nästa arbete. De verksamheter vi erbjuder är:

Verksamheter

 • Trä- och metallarbete i vår verkstad
 • Sömnad
 • Bakning och servering
 • Lokalvård
 • Bilhantering, fordonstvätt och enklare service
 • Transportarbete, exempel mat och post
 • Vaktmästeri, montering, målning etc.
 • Enklare odling och parkarbete
 • Natur- och skog, röjning av skog men även trädfällning
 • Det kan också vara en mängd olika diversearbete som man får delta i, exempelvis flyttarbete, snöröjning, oljesanering m.m.

Utbildning

Det finns också möjlighet att utbilda sig under tiden man är på arbetsmarknadsenheten, nedan följer några exempel på utbildningar vi genomfört senaste året:

 • Motorsåg och röjsågskort
 • Förberedande körkortsutbildning
 • Grundkurs i datakunskap
 • Arbete vid väg
 • Vårdsvenska
 • Introduktion i svenska språket

Det finns även ett brett utbud av vuxenutbildning som man kan kombinera arbetet i verksamheterna med exempelvis svenska för invandrare (SFI) och svenska på högre nivå upp till och med gymnasienivå. Det finns också flera yrkesutbildningar man kan kombinera med.

Praktik

Vi samordnar alla praktikplatser i kommunen, vilket gör att kommunen även erbjuder praktik i en stor mängd av verksamheter som finns utanför arbetsmarknadsenheten bland annat inom barn- och utbildningssektorn och inom vård- och omsorgssektorn. Leder detta till ett arbete sedan så är vi ofta kvar som stöd i kontakten med arbetsförmedlingen om det behövs extra stöd för att anställningen ska fungera för båda parter.