Valdemarsviks kommuns logotyp
Du är här: Start / Lediga jobb

Lediga jobb

Vill du vara med och göra skillnad? Vill du ha ett arbete som gör stor nytta för många människor varje dag? Då har du kommit rätt.

Vårt uppdrag är att på bästa sätt ge kommuninvånarna  samt alla de människor som besöker vår vackra kommun bra service. För att klara detta behöver vi medarbetare som gillar utveckling och ständigt är beredda på att möta nya utmaningar. Välkommen med din ansökan!

Här hittar du alla våra lediga jobb för tillfället. Valdemarsviks kommun samarbetar med Offentliga Jobb vid annonsering av lediga tjänster i kommunen. Samtliga lediga jobb i Valdemarsviks kommun återfinns på denna sida.
Lediga tjänster i Valdemarsviks kommun kan sökas direkt via ett webbformulär som går att nå i respektive annons. Traditionella ansökningar per post kan också skickas.

Bemanningsenheten söker fler vikarier
Är du intresserad av att arbeta som timvikarie inom barnomsorg, äldreomsorg, funktionshinderomsorg eller som personlig assistent? Då är du välkommen med din ansökan till oss på Bemanningsenheten.

Vi söker nu fler vikarier som kan hoppa in på timmar inom förskola, fritidshem, äldreboende, hemtjänst, gruppbostäder och personlig assistans i Valdemarsvik, Gryt, Gusum och Ringarum. Det är meriterande om du har gått eller går Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet eller har erfarenheter från tidigare arbete inom området du är intresserad av. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift och ha datavana. Körkort är önskvärt och i vissa fall ett krav.
Välkommen att skicka in en intresseanmälan tillsammans med ett personligt brev och CV.
Du finner blanketten för intresseanmälan på
www.valdemarsvik.se/sv/Lediga-jobb/Bemanningsenheten
Maila din ansökan till: bemanningsenheten@valdemarsvik.se eller via post till Valdemarsviks kommun, Bemanningsenheten, 615 80 Valdemarsvik
Välkommen med din ansökan!

Lediga jobb 

 
Undersköterska Hemtjänsten Ringarum 85%
Sista ansökningsdag 2017-06-30
Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra brukare och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att möta våra brukares behov. Du är mycket viktig i detta arbete.
Som medarbetare i hemtjänsten bidrar du till att skapa en trygg vardag för våra brukare. Med ett gott bemötande, hög servicegrad och professionalitet utför du biståndsbedömda insatser utifrån genomförandeplan. Rollen kräver ett stort eget ansvar och arbetsuppgifter som ingår är bland annat personlig omvårdnad, inköp, tvätt, städ samt social dokumentation.

Undersköterska Hemtjänsten Valdemarsvik 80%
Sista ansökningsdag 2017-06-30
Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra brukare och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att möta våra brukares behov. Du är mycket viktig i detta arbete.
Som medarbetare i hemtjänsten bidrar du till att skapa en trygg vardag för våra brukare. Med ett gott bemötande, hög servicegrad och professionalitet utför du biståndsbedömda insatser utifrån genomförandeplan. Rollen kräver ett stort eget ansvar och arbetsuppgifter som ingår är bland annat personlig omvårdnad, inköp, tvätt, städ samt social dokumentation.

Undersköterska till Vammarhöjden, Södergården 70%
Sista ansökningsdag 2017-07-05
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose den boendes individuella behov av omsorg, vård och bemötande enligt socialtjänstlagen samt att delta i övriga förekommande arbetsuppgifter. Du kommer också att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från sjuksköterska. Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra brukare och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att möta våra brukares behov. Du är mycket viktig i detta arbete.

Undersköterska till Vammarhöjden demensavdelning
Sista ansökningsdag 2017-07-05
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose den boendes individuella behov av omsorg, vård och bemötande enligt socialtjänstlagen samt att delta i övriga förekommande arbetsuppgifter. Du kommer också att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från sjuksköterska.
Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra brukare och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att möta våra brukares behov. Du är mycket viktig i detta arbete.

Fastighetstekniker
Sista ansökningsdag 2017-07-05
Fastighetstekniker arbetar inom bostads-, kontors/industrifastigheter, skolor, förskolor, äldreboenden m.m. Arbetsuppgifterna varierar beroende på var man arbetar och hur verksamheten organiseras.
Arbetet innebär oftast att man har ett helhetsansvar för ett antal fastigheter. Fastighetstekniker ser till att värme, ventilation och andra tekniska system fungerar och att hyresgästerna får en bra service.
I arbetsuppgifterna ingår följande: Drift/underhåll. Utvändig belysning och utvändiga installationer, plana tak, hängrännor, panncentraler och undercentraler. Kyl, värme och ventilationsinstallationer. VVS installationer. El, larm och svagströmsinstallationer. Byggnader och byggnadstillbehör (dörrar, portar, fönster, fasta inredningar m.m.). Manuell snöröjning och halkbekämpning. Avfallshantering / källsortering. Rondering. Expeditionstid (felanmälan, nyckelhantering, o.d.). Badvattenrening. Även andra, ej beskrivna arbetsuppgifter kan förekomma.
Om större fel uppkommer kan man behöva anlita en hissmontör, elektriker eller någon annan specialist.
Fastighetstekniker ansvarar för att gräsmattor, planteringar och träd samt lekplatser, parkeringsplatser och andra gemensamma områden kring fastigheten sköts, så att området upplevs som vårdat. I Valdemarsviks kommun sköts yttre skötsel av Gatukontoret.
Schemalagd arbetstid samt jour och beredskap kan förekomma.
Som fastighetstekniker har man nära kontakt med hyresgästerna. Genom att vara en länk mellan fastighetsföretaget och hyresgästerna fyller fastighetsteknikern en viktig social funktion i verksamheterna. Arbetsgivaren ställer stora krav på social kompetens.

Ringarums förskola söker Förskollärare
Sista ansökningsdag 2017-07-07
Ringarums förskola söker en förskollärare på heltid. Vi söker en person som tillsammans med kollegor på förskolan ska driva och genomföra det pedagogiska arbetet.

Ringarums förskola arbetar mycket med bemötandet i mötet mellan barnet och pedagogen och därför värdesätter vi ett förhållningssätt som präglas av lyhörda pedagoger som utgår från barnens erfarenheter och intressen.
Ringarums förskola arbetar med att organisera verksamheten på många olika sätt för att säkerställa den pedagogiska kvalitén och försäkra oss om att barnen får de bästa förutsättningar för lärandet.
Förskolläraren ska själv och tillsammans med kollegorna i arbetslaget planera, genomföra och utveckla den pedagogiska verksamheten. Vi arbetar med att förtydliga förskollärarens roll och ansvar i arbetslaget.
Ringarums förskola prioriterar arbete med lärmiljöer samt pedagogisk dokumentation.

Ringarums skola söker klasslärare till åk 1
Sista ansökningsdag 2017-08-04
Under läsåret 2017-2018 arbeta som klasslärare för åk. 1. Klassen är liten och består av ett gäng vetgiriga och nyfikna elever.
Tillsammans med engagerade, erfarna och behöriga kollegor ingå i arbetslag för att utveckla undervisningen utifrån våra elevers behov.
Medverka i skolans övergripande utvecklingsarbete.

Lärare i idrott till Vammarskolan
Sista ansökningsdag 2017-08-05
Vi söker en idrottslärare som till största delen arbetar med eleverna i åk 7 - 9.
Som lärare på Vammarskolan kommer du arbeta i arbetslag tillsammans med dina kollegor. Du är prestigelös, utvecklingsbenägen och vill arbeta i en skola i förändring.
Du är lösningsfokuserad och har höga förväntningar på både dig själv, elever och kollegor.

Sjuksköterskor
Sista ansökningsdag 2017-08-31
Du har ett genuint intresse av att arbeta med människor i deras hemmiljö och är intresserad av att utveckla vår verksamhet mot ett mer rehabiliterande arbetssätt. Erfarenhet från äldrevård, palliativ vård och/eller demensvård är meriterande liksom erfarenhet av hemsjukvård. Arbetet ställer stora krav på att du har en empatisk förmåga, ett professionellt förhållningssätt samt ett gott omdöme så att du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar i dina möten med patienten. Arbetet inom enheten sker i team med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och undersköterskor samt i nära samarbete med omvårdnads- och omsorgspersonalen i kommunen.
Du blir en del i ett multiprofessionellt team där du ansvarar för genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvården för våra patienter

Arbetsterapeut
Sista ansökningsdag 2017-08-31
Hälso-och sjukvårdsenheten söker nu leg. arbetsterapeut som vill vara med i utvecklingen av vår verksamhet
Du blir en del av ett team som består av arbetsterapeuter, fysioterapeuter/sjukgymnaster, sjuksköterskor och undersköterskor. Även omvårdnads- och omsorgspersonal ute i verksamheterna ingår som en viktig del i teamarbetet. Vi erbjuder ett spännande och utvecklande arbete inom kommunens hälso-och sjukvård där du tillsammans med övriga medarbetare tar ansvar för att våra patienter får god livskvalitet, god och säker vård samt är med och utvecklar kvaliteten i verksamheten. Våra patienter möter du dels i särskilt boende för äldre och funktionsnedsatta, i dagverksamheter samt i det ordinära boendet.
I arbetet som arbetsterapeut ingår att tillsammans med patienten utreda och hitta möjligheter för att ta tillvara och utveckla fysiska, kognitiva och sociala färdigheter men också att anpassa den fysiska miljön utifrån individens behov och förmågor. Förskrivning av hjälpmedel är en del av uppgiften. En viktig del av arbetet är att handleda och informera både patienter, anhöriga och omvårdnadspersonal vilket kräver en god pedagogisk förmåga. Du ska också delta aktivt i olika team, vårdplaneringar och annan samverkan kring patienterna. Du blir alltså en del i ett multiprofessionellt team där du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning.
Dokumentation sker i Procapita.
Vi vill att du är genuint intresserad av att arbeta med äldre och funktionsnedsatta personer och delta aktivt i det utvecklingsarbete som vi står inför. Det är meriterande ha erfarenhet av yrket, gärna från liknande verksamhet
Sidan uppdaterad den 27 juni 2017 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: