Valdemarsviks kommuns logotyp
Verktyg
Du är här: Start / Lediga jobb

Lediga jobb

Vill du vara med och göra skillnad? Vill du ha ett arbete som gör stor nytta för många människor varje dag? Då har du kommit rätt.

Vårt uppdrag är att på bästa sätt ge kommuninvånarna  samt alla de människor som besöker vår vackra kommun bra service. För att klara detta behöver vi medarbetare som gillar utveckling och ständigt är beredda på att möta nya utmaningar.

Här hittar du alla våra lediga jobb för tillfället. Valdemarsviks kommun samarbetar med Offentliga Jobb vid annonsering av lediga tjänster i kommunen. Samtliga lediga jobb i Valdemarsviks kommun återfinns på denna sida.

Lediga tjänster i Valdemarsviks kommun kan sökas direkt via ett webbformulär som går att nå i respektive annons. Traditionella ansökningar per post kan också skickas.
Välkommen med din ansökan!

Bemanningsenheten söker fler vikarier
Är du intresserad av att arbeta som timvikarie inom omsorg om, funktionsnedsatta, äldreomsorg, barnomsorg eller som personlig assistent? Då är du välkommen med din ansökan till oss på Bemanningsenheten.

Vi söker fler vikarier som kan hoppa in på timmar inom förskola, fritidshem, äldreboende, hemtjänst, gruppbostäder och personlig assistans i Valdemarsvik, Gryt, Gusum och Ringarum. Det är meriterande om du har gått eller går Vård- och omsorgsprogrammet eller Barn- och fritidsprogrammet eller har erfarenheter från tidigare arbete inom området du är intresserad av. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift och ha datavana. Körkort är önskvärt och i vissa fall ett krav.
Välkommen att skicka in en intresseanmälan tillsammans med ett personligt brev och CV.
Du finner blanketten för intresseanmälan på
www.valdemarsvik.se/sv/Lediga-jobb/Bemanningsenheten
Maila din ansökan till: bemanningsenheten@valdemarsvik.se eller via post till Valdemarsviks kommun, Bemanningsenheten, 615 80 Valdemarsvik
Välkommen med din ansökan!

Lediga jobb 

Undersköterska till Vammarhöjden Norrgården, vikariat 70%
Sista ansökningsdag 2019-04-08
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose den boendes individuella behov av omsorg, vård och bemötande enligt socialtjänstlagen samt att delta i övriga förekommande arbetsuppgifter. Du kommer också att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från sjuksköterska.
Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra brukare och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att möta våra brukares behov. Du är mycket viktig i detta arbete.

Undersköterska till Åldersro, Gryt vikariat 80% 
Sista ansökningsdag 2019-04-08
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att tillgodose den boendes individuella behov av omsorg, vård och bemötande enligt socialtjänstlagen samt att delta i övriga förekommande arbetsuppgifter. Du kommer också att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter efter delegering från sjuksköterska.
Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra brukare och arbetar kontinuerligt med att utveckla verksamheten för att möta våra brukares behov. Du är mycket viktig i detta arbete.

Semestervikarierande sjuksköterskor
Sista ansökningsdag 2019-04-30
Vi söker dig som är legitimerad och har ett genuint intresse av att arbeta med människor i deras hemmiljö. Erfarenhet från äldrevård, palliativ vård och/eller demensvård är meriterande. Arbetet ställer stora krav på att du har en empatisk förmåga, ett professionellt förhållningssätt samt ett gott omdöme, så att du kan göra korrekta avvägningar och prioriteringar i dina möten med patienten. Arbetet sker i team med legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal samt i nära samarbete med omvårdnadspersonal och biståndshandläggare.

Du blir en del i ett multiprofessionellt team där du ansvarar för planering, genomförande och uppföljning av hälso- och sjukvården för våra patienter.

Socialsekreterare Ekonomiskt bistånd IFO
Sista ansökningsdag 2019-03-31
Nu söker vi en glad och driven socialsekreterare till en av våra myndighetsgrupper
Individ och familjeomsorgen i Valdemarsvik söker nu en handläggare till ekonomiskt bistånd då en av våra medarbetare går i pension. Som handläggare i myndighetsgruppen så blir din huvudsakliga uppgift att ta emot, utreda och fatta beslut om rätten till ekonomiskt bistånd utifrån inkomna ansökningar.

Arbeta som vikarie inom vården sommaren 2019 vi ger dig mera!
Sista ansökningsdag 2019-03-31
Dina arbetsuppgifter kommer vara att hjälpa människor med vardagliga sysslor såsom exempelvis påklädning, hygien, matlagning, handling, städning, sociala aktiviteter och framförallt visa personlig omtanke.

Vi söker dig som vill arbeta heltid, deltid, dag eller natt inom äldreomsorgen och inom omsorgen om funktionsnedsatta i Valdemarsviks kommun.
Till alla våra särskilda boenden, hemtjänstområden, gruppbostäder samt personliga assistenter i kommunen söker vi:
Undersköterskor
Vårdbiträden
Vårdare
Skötare

Arbetsledare inom Företagsteam inom Arbetsmarknadsenheten
Sista ansökningsdag 2019-03-31
Som arbetsledare på försteg inom arbetsmarknadsenheten i Valdemarsvik jobbar du i nära samverkan med plattformen och samordningsförbundet. Du kommer arbeta med människor som har behov av att ta steg för att närma sig arbete eller studier. Du kommer ingå i ett team med en samordnare från plattformen samt arbeta tillsammans med övrig personal inom arbetsmarknadsenheten. Plattformen har till uppdrag att stödja samordning av ordinarie insatser samt erbjuda förstegsverksamhet för personer som behöver stöd att komma närmare arbetsmarknaden.
En förstegsinsats innebär att individer får ett anpassat handledarstöd utifrån individens förutsättningar. Ditt arbete innebär då att handleda och coacha fler individer i olika verksamheter för att komma vidare mot arbetsmarknaden.

Samordnare Företagsteam
Sista ansökningsdag 2019-03-31
Som samordnare på försteg vid arbetsmarknadsenheten i Valdemarsvik jobbar du i nära samverkan med andra myndigheter som har kontakt med människor som har behov av att ta steg för att närma sig arbete eller studier. Du kommer ingå i ett team med en arbetsledare från arbetsmarknadsenheten. Du kommer vara en viktig länk mellan Plattform Valdemarsvik, som är en arena som finansieras av Samordningsförbundet i Östra Östergötland. Plattformen har till uppdrag att stödja samordning av ordinarie insatser samt erbjuda förstegsverksamhet för personer som behöver stöd att komma närmare arbetsmarknaden. Samordningsförbundet finansierar i Valdemarsvik två tjänster. Tillsammans med Plattform i de övriga kommunerna i Östra Östergötland har vi också tillgång till en stor bredd av rehabiliterande insatser.
Ett av Samordningsförbundets prioriterade mål framöver är förstegsarbetsplatser. Arbetsenheten söker nu en samordnare till olika förstegplatser. En förstegsinsats innebär att individer får ett anpassat handledarstöd utifrån individens förutsättningar. Ditt arbete innebär också att handleda och coacha fler individer i olika verksamheter att komma vidare mot arbetsmarknaden.

It-pedagog
Sista ansökningsdag 2019-03-29
Ansvara och stödja utvecklingen av skolans pedagogiska arbete kopplat till digital kompetens och att utveckla IT-användandet inom skolan. På uppdrag av skoledningen stödjer och leder du utvecklingen av skolans verksamhet inom digitalisering. Planera och genomföra kompetenshöjande insatser. I uppdraget ingår att stödja, utbilda och handleda lärare och andra medarbetare i planering av undervisningen med digitala läromedel samt i IT-verktyg. Du är uppdaterad när det gäller informationssäkerhet, avtal, regelverk och riktlinjer. I uppdraget ingår också support, service, underhåll och administration av system och teknisk utrustning kopplat till det pedagogiska arbetet.

Undersköterska till Hemtjänsten Valdemarsvik vik 100%
Sista ansökningsdag 2019-03-26 
Sektor Stöd och omsorgs värdegrund består dels av fyra kärnvärden; Trygghet, Integritet, Självbestämmande och Frigöra individens resurser och dels av fem Alltid:

Alltid skapa förutsättningar för en trygg tillvaro.
Alltid bidra till att stärka individens tilltro till sin egen förmåga.
Alltid möta varje människa där just hon befinner sig- vilja lyssna och vilja förstå.
Alltid se tillgångar och resurser.
Alltid uppmuntra största möjliga självbestämmande och delaktighet.

Undersköterska Hemtjänsten Valdemarsvik/Gryt 100%
Sista ansökningsdag 2019-03-26
Som medarbetare i hemtjänsten bidrar du till att skapa en trygg vardag för våra brukare. Med ett gott bemötande, hög servicegrad och professionalitet utför du biståndsbedömda insatser utifrån genomförandeplan.

Rollen kräver ett stort eget ansvar och arbetsuppgifter som ingår är bland annat personlig omvårdnad, inköp, tvätt, städ samt social dokumentation
Vi strävar efter att bidra till högsta möjliga livskvalitet för våra brukare och arbetar kontinuerligt med att utveckla
verksamheten för att möta våra brukares behov. Du är mycket viktig i detta arbete.

 

 

 


 

 

  

 

 

Sidan uppdaterad den 25 mars 2019 Skicka kommentar

Valdemarsviks Kommun 615 80 VALDEMARSVIKTel: 0123-191 00Fax: 0123-191 04

Besöksadress: Storgatan 37. Skicka E-post till kommunen: