Fångö kulturguidning och stuguthyrning

Välkommen på guidade turer i Gryts skärgård

Med Bokvistudden på Fångö som huvudmål, samt Fångö gruvor och Gubbö Kupa. Visning av Alsing Svenssons genuina skärgårdshem, med skildring av skärgårdsfamiljens liv då och nu. Gruvdriften under 50 år på 1800-talet. Vid Gubbö Kupa berättas mer om kumlets historia. Vi erbjuder cateringlunch om önskemål finns. Veckovis uthyrning av ett stort och genuint hus på Bokvistudden på Fångö.

Fångö kulturguidningar & stuguthyrning

Tillgänglighetsanpassningar för rörelsehindrade

FÖRETAGFångö Kulturguidning och Stuguthyrning
Har verksamheten flera våningar för besökaren?Ja
Om ja: Finns hiss för att en rörelsehindrad med rullator/rullstol ska kunna ta sig mellan våningsplanen?Nej
Finns reserverad parkering för rörelsehindrade högst 25m från entrén?Nej
Är vägen fram till entrén framkomlig för en rörelsehindrad, med rullator eller rullstol?Nej
Är entrén i marknivå - eller om det finns trappsteg fram till entrédörren - kompletterad med användbar hiss eller ramp?Nej
Har entrédörren dörröppnare?Nej
Vad har entrédörren för mått?180x90 cm
Är entrédörren fri från tröskel eller har en tröskel som är max 15mm avfasad?Nej
Kan någon med rullstol/rullator ta sig mellan verksamhetens olika rum (entré, reception, kapprum, toalett och dylikt) utan att passera trappsteg om hiss eller ramp saknas?Nej
Vad har övriga dörrar, utöver entrédörren, för mått?-
Finns det möjlighet att sitta ner och vila under besöket?Ja
Finns minst en toalett i lokalen som person med eldriven rullstol kan använda? (Toaletten ska ha ett mått på 2,2 x 2,2 meter och ett fritt utrymme som är 0,9 meter brett på båda sidor om toalettstolen samt armstöd på båda sidor om toalettstolen)Nej
Om nej, vad är har det största toalettutrymmet för mått och vad är måtten vid sidan av toaletten?Det finns endast torrdass.