Bilder från Sörbys förskola

Förskolan som nu bygger vid Loviseberg se likadan ut som Sörbys förskola, nja det stämmer ju inte, Lovisebergs förskola är gul och Sörby är röd.

Här kommer i alla fall en planskiss av byggnaden Nya Lovisebergs förskola

Och bilder från en av avdelningarna på Sörby