Fyruddens Hamn

FYRUDDENS HAMN – arbetet fortlöper

Arbetet med utveckling av Fyruddens hamn genom Smart Marinasprojektet löper på. Upphandlingen av vågbrytare/flytbryggor är klar och avtal skrivs inom kort. Både Sjöfartsverket och Länsstyrelsen har godkänt den planlösning på de nya bryggorna som kommunen och lokal verksamhet ansett vara mest lämplig för placering av bryggorna. Där har också hänsyn tagits till de åsikter som kom in på vårt så kallade ”café” där kommuninvånare kunde lämna synpunkter.

Projektet omfattar 120 kajmeter med 4 meter breda vågbrytare/flytbryggor. Arbetet kommer påbörjas under hösten och det ska vara klart för slutbesiktning i december.

Här finns en enkel skiss för vad som är planerat, klicka här!