Studiebesök på Flexator i Anneberg

I måndags var jag, Anders Sjölander (M), Marianne Svensson (KD) och Anders Carlsson (C) från Barn och utbildningsnämnden på besökte hos Flexator för att titta på tillverkningen av Sörby förskola.

Det var spännande och intressant besök. Förskolan börjar byggas i mindre sektioner där fönster och tak byggs först. Vi kunde följa hela processen vid olika arbetsmomenten där vi såg kök, matrum, lekrum, personalrum etc. växa fram. En stor fördel är att förskolan byggs inomhus och utsätts därmed inte för väder och vind under byggnationen.

Förskolan kommer att vara klar i mars och kommer sedan att levereras under vecka 19 och tidsplanen kring markberedningen fortlöper i samma positiva riktning som nu.

När förskolan är på plats kommer arbetet med de delar som inte kan förberedas på fabriken startas.

Mimmi Trysberg

Rektor