Nu händer det lite mer …

Färgen på yttre fasad är beslutad. Byggnaden kommer bli röd, den röda färgen kommer att bli fin och harmoniera med både de röda husen på Folkets parks kullen och de röda inslagen på Sörbyskolan. Vi är mycket nöjda med denna färg.

Ett besök är planerat till fabriken i Anneberg i februari, för att se hur långt de kommit med modulerna.

Tidsplanen håller och markberedningen påbörjar i vecka 11 eller 12 vid Sörby.

Arbetet med de nya P-platser vid Sörby är påbörjat.

Det var lite om bygget i Sörby, nu till Loviseberg. Anbudsförfrågan är ute för rivning av Längan på Loviseberg som kommer att ske under september 2020.

Paviljongerna på Loviseberg avvecklas under hösten 2020 och planen är att Lovisebergs förskola står klar under sommaren 2021.