Fokusgrupp med barngrupp

Den här veckan har jag träffat fem barn i en fokusgrupp och lyssnat till deras åsikter kring nya förskolan på Sörby. Barnen är lite yngre än de jag intervjuade förra gången.

Den här gruppens åsikt är att det är viktigt att så många kompisar som möjligt i deras grupp flyttar med. Det är också viktigt att så många pedagoger som möjligt följer med till Sörby.

Alla är överens om att alla leksaker som finns i byggnaderna som ska rivas eller avvecklas ska packas ner och följa med till Sörby till hösten, men hur kommer leksakerna dit blev en fråga som nu hänger i luften. Den får vi återkomma till.

Jag rekommenderar er att ta en promenad eller biltur till Sörby området i vårvädret för att se hur bygget fortskrider. Tidsplanen håller fortfarande och huset planeras komma vecka 19.

Ett informationsbrev har skickats ut via mejl till alla berörda vårdnadshavare på Loviseberg istället för Forum för samråd som vi ställt in i april på grund av Covid-19.

Information Forum för samråd April 2020 Svenska

Information Forum för samråd April 2020 Arabiska

Information Forum för samråd April 2020 Engelska

Har du inte mottagit mejl kontakta Maria Drott

Glad Påsk önskar jag er alla!

Mimmi Trysberg