Det händer saker på Sörbyområdet

I samband med en kommande ökade trafiken på Sörbyskolans område då vår ny förskola byggs, kommer vi inom kort att påbörja arbete med att rensa diken. Sedan lägger vi en dagvattentrumma och fyller igen den. Detta kommer bidra till att det kommer finnas fler p-platser.

Under våren kommer det att asfaltera och målar in samtliga P-platser. När arbetet pågår hoppas vi att alla kan ha överseende med detta och att man tar hänsyn till arbetsfordon och personal som arbetar i området. Information om detta arbeta kommer från Mikael Jonsson Gatu/ Fastighetschef.