Markanvisning Sörby 2:10 i Ringarum

Härmed bjuder Valdemarsviks kommun in för att vara med i bostadsbyggandet i Ringarum, en lantlig idyll med närhet till allt! Kommunen har beslutat att förlänga tidsfristen för intresseanmälan till 30 september 2022.

Välkommen till Sörby 2:10 beläget i Ringarums tätort i Valdemarsviks kommun. I Ringarum finns serviceutbud och barnomsorg, äldre- och funktionshinderomsorg, matbutik, café, bensinmack mm finns allt boenden kan tänkas behöva i vardagen. Med naturen som granne och väl utvecklade kommunikationer blir Ringarum möjligheternas tätort. Två mil norr om Valdemarsvik och 30 minuter till Norrköping innebär närhet till både skärgård och arbetstillfällen.

Förutsättningarna och potentialen för detta område är stora. År 2024 planerar Trafikverket för byggstart av E22 förbifart Söderköping. Denna infrastruktursatsning gör att Ringarums strategiska läge ökar ytterligare och drömmen om att kunna bo nära naturen och bra kommunikation till arbete med mera.

Vi söker dig som delar våra ambitioner och vill vara med och utveckla Ringarum till en attraktiv tätort där människor vill bo och leva med naturen som närmaste granne och fortfarande behålla förutsättningarna som närhet till större städer skapar.

Välkommen med er intresseanmälan senast 2022-09-30.

Flygfoto från sommaren 2016 över Ringarum taget österifrån. Röd begränsningslinje markerar Sörby 2:10.
Härmed bjuder Valdemarsviks kommun in för att vara med i bostadsbyggandet i Ringarum, en lantlig idyll med närhet till allt!

Intresseanmälan

Du skickar intresseanmälan per post till:

Kommunstyrelsen
Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik

OBS: Märk försändelsen: ”Intresseanmälan markanvisning Sörby 2:10”

Du kan även skicka via e-post till kommun@valdemarsvik.se. OBS: Skriv som rubrik/ämne: ”Intresseanmälan markanvisning Sörby 2:10”

Välkommen med er intresseanmälan senast 2022-09-30.

Kontaktinformation

Vid frågor rörande markanvisning kontakta:

  • Michaela Thomsson, mark- och exploateringsingenjör, Michaela.thomsson@valdemarsvik.se, 010-603 87 79

Vid frågor rörande detaljplanering kontakta:

  • Linnea Bergh, planarkitekt, Linnea.bergh@soderkoping.se, 0121–184 94

OBS: Inga frågor kan besvaras under semesterperioden mellan 15:e juli och 15:e augusti.


Publicerad första gången den 17 juni 2022. Uppdaterat publiceringsdatum den 9 augusti 2022.