Samlad information med anledning av corona/covid-19

Valdemarsviks kommun följer händelseutvecklingen av det nya coronaviruset, Covid-19, och utgår från ansvariga myndigheters rekommendationer för att på bästa sätt kunna förhindra och hantera en eventuell smittspridning i vår kommun. Vi samverkar med region, länsstyrelse och övriga kommuner i länet.

Frågor och svar

Vaccineringen mot covid-19 är frivillig. Genom att vaccineras slipper du få en sjukdom och få bättre skydd mot sjukdomen. När det gäller vaccination mot covid-19 kan var och en av oss bidra till att skydda våra sköraste medmänniskor och begränsa pandemins effekter genom att vaccinera oss.

De vaccin mot covid-19 som godkänns har genomgått samma noggranna säkerhetskontroller som andra vacciner. Stora grupper människor har fått vaccinet och effekterna och biverkningarna har studerats. Att det har gått snabbt att ta fram vaccin mot sjukdomen beror bland annat på att forskare från många länder har samarbetat. Många länder och företag i hela världen har också satsat stora resurser.

Rekommendationen är att alla ska vaccinera sig, det gäller även för dig som haft covid-19 samt om du har antikroppar. Du kan vaccineras så snart du har tillfrisknat helt från covid-19, men inte under pågående infektion.

Nej. Inget av de vaccin som idag planeras för användning mot covid-19 innehåller coronaviruset som de skall skydda mot.

Vaccinationen skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom och efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Vaccinationen ger inte ett fullständigt skydd, därför kan brukare och/eller personal trots vaccination insjukna i covid-19, men man får lindrigare symtom. Vaccin skyddar mot sjukdom men skyddar inte mot smitta. Därför är det fortsatt viktigt att följa gällande rekommendationer.

Vaccin skyddar mot sjukdom men skyddar inte mot smitta. Därför är det fortsatt viktigt att följa gällande rekommendationer som exempelvis basala hygienrutiner, stanna hemma vid symtom och hålla avstånd för att bromsa smittan, även efter vaccinering mot covid-19.

Ett vaccin kommer inte att vara den enda lösningen. Vi kommer behöva tänka på att skydda varandra från smitta genom att fortsätta stanna hemma vid symtom, hålla avstånd, ha en god handhygien och arbeta hemifrån när det är möjligt (se svar ovan). Ju fler som vaccinerar sig, desto mer kan sjukvården lindra symtomen för de som insjuknar i covid-19.

Nej, det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får mot covid-19.

Folkhälsomyndigheten har tagit fram rekommendationer för i vilken ordning olika grupper får vaccinera sig mot covid-19. Tidsplanen för vaccinationerna mot covid-19 beror även på när vaccinerna levereras till Sverige.

Det är regionerna som ansvarar för att planera och utföra vaccinationerna. Valdemarsviks kommun följer i sin tur Region Östergötlands vaccinationsplan.

Vaccination mot covid-19 (Scrolla ned till “När kan jag vaccinera mig?”)

Det är därför svårt att i förväg ge svar på när vaccination påbörjas för de olika grupperna.

På vårdguiden.se kan du läsa mer om hur länge du ska stanna hemma: https://www.1177.se/sjukdomar–besvar/lungor-och-luftvagar/inflammation-och-infektion-ilungor-och-luftror/om-covid-19–coronavirus/covid-19-coronavirus/#section-115771

Folkhälsomyndigheten rekommenderar av försiktighetsskäl att inte alla gravida vaccineras. Läkemedelsverket har godkänt vaccinerna men det finns ännu inte tillräckligt med säkerhetsdata för att kunna ge en allmän rekommendation till gravida.

Behandlande läkare kan rekommendera en gravid patient vaccination om medicinska skäl finns, och efter en individuell bedömning. Det finns ingenting som tyder på att vaccination av gravida skulle vara farligt för fostret utifrån de data som hittills har rapporterats. Kunskapen inom det här området växer fram successivt, vi kommer att veta mer om en tid.

Sedan de nya allmänna råden trädde i kraft har Valdemarsviks kommun uppmanat till restriktivitet i samband med besök på äldreboenden. Om du ändå behöver genomföra ett besök ska du kontakta äldreboendet först så att ni kan komma överens om hur besöket ska gå till för att det ska bli så säkert som möjligt.

I Valdemarsviks kommun har vi haft skyddsutrustning varje dag sedan pandemin blev känd i Sverige. Skyddsutrustningen har använts enligt de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen föreskrivit. Dock har Valdemarsvik utökat skyddsutrustningen inom hemtjänsten där visir började användas av alla i alla situationer från den 22 april 2020.

Nu har de lokala handlarna utökat sin service kopplat till Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vill du hämta dina livsmedel utan att gå in i affären eller kanske kan du få dem till din dörr? Läs mer på denna sida.

Många restauranger kan komma ut till din bil/dig med den mat du beställt. En del kör även hem mat till dörren. Välkommen att läsa mer på denna sida!

Hjälp till att minska smittspridningen. För att bromsa spridningen av det nya coronaviruset ska vi alla följa rekommendationerna på Folkhälsomyndighetens webbplats:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/

Håll barn hemma två dagar efter att de blivit friska

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Det innebär att barn ska stanna hemma när de är sjuka eller uppvisar symtom som påminner om förkylning eller influensa. Region Östergötland rekommenderar att barnen ska stanna hemma tills att de är friska och ytterligare två dagar. På så sätt undviker vi att smitta andra och tar ett gemensamt ansvar för att begränsa smittspridningen.

Den som är frisk ska gå till skola och arbete som vanligt. Den som är sjuk ska stanna hemma. Det är extra viktigt att anhöriga och andra besökare på exempelvis äldreboenden är vaksamma och avstår från besök så att äldre och sköra personer skyddas.

Har du frågor om coronaviruset kan du ringa det nationella informationsnumret 113 13 (SOS Alarm). All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Personer som har rest i utsatta områden eller har träffat någon som har rest i dessa områden och uppvisar symtom ska kontakta sjukvården genom att ringa till 1177 (Vårdguiden).

Många oroas just nu över coronavirusets framfart. Den intensiva medierapporteringen och diskussioner om viruset kring middagsbord och på skolgårdar kan även väcka känslor och tankar hos barn. Krisinformation.se har pratat med Marie Angsell, sakkunnig socionom på BRIS (Barnens rätt i samhället), om hur du som vuxen kan prata med ditt barn om coronaviruset. På Krisinformation.se kan du ta del av hennes tips och råd.

Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer. Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information, exempelvis via sociala medier.

Under rubriken ”Vilka myndigheter har mer information” hittar du länkar till de myndigheter som ansvarar för informationen kring aktuell smittspridning och hur du ska agera för att förhindra att smitta sprids.

Till vårdnadshavare (informationsbrev till dig som har barn i förskola och skola)

Stanna hemma – även vid milda förkylningssymtom!

Med anledning av coronaviruset, covid-19, behöver vi hjälpas åt att minska risken för smittspridning. Stanna därför hemma även vid milda symtom som snuva, hosta eller feber. Alla våra förskolor och skolor är öppna som vanligt och vi välkomnar alla friska barn och elever.

Folkhälsomyndigheten bedömer just nu risken för en allmän smittspridning i Sverige som mycket hög. Enligt Folkhälsomyndighetens bedömning finns, ur ett smittskyddsperspektiv, i dagsläget ingen anledning att friska elever eller lärare ska stanna hemma från skolan. Enligt smittskyddslagen ska alla genom ”uppmärksamhet och rimliga försiktighetsåtgärder” medverka till att förhindra spridning av smittsamma sjuk­domar.

Personen ska stanna hemma så länge man har symtom och två dagar efter tillfrisknande.