Tredje vaccindos för dig som är 65 eller äldre

Vid en pressträff den 27 oktober meddelade socialminister Lena Hallengren och Folkhälsomyndighetens generaldirektör Johan Carlsson följande:

  • Alla som är 65 år och uppåt, personal inom hemtjänst, hemsjukvård och SÄBO rekommenderas nu en tredje dos. De som tidigare fått Astras vaccin kommer att erbjudan Pfizer eller Moderna.
  • Det ska ha gått minst sex månader sedan senaste vaccinationstillfället.
  • Folkhälsomyndigheten rekommenderar stegvis vaccinering i samhället med dos tre. Regionerna sköter planeringen av vaccinationsarbetet utifrån de lokala förutsättningarna. Om det är praktiskt möjligt kan det samordnas med vaccinationerna mot säsongens influensa.

Folkhälsomyndigheten har publicerat en webbsida där de publicerar löpande information om påfyllnadsdoser:

Påfyllnadsdos av vaccin mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Ovaccinerad? Skydda dig själv och andra.

Ovaccinerade rekommenderas att fortsätta vara extra noga för att skydda sig själv och andra mot att smittas. Detta görs genom att:

  • Hålla avstånd till andra när så är möjligt, undvika onödig trängsel och särskilt undvika nära kontakter med personer i riskgrupp och de som är 70 år och äldre.

Information riktad till gravida

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/vaccination-mot-covid-19/information-for-dig-om-vaccinationen/gravida-och-vaccination-mot-covid-19/

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/gravida/